Båtførerprøven intensiv kurs helgen flyttet til 15-17. mars

Postet av Oslo Seilforening den 21. Des 2012

Oslo Seilforening har også i år satt opp et båtførerprøve kurs. Pga lav deltakelse er kurset flyttet til helgen 15-17 mars. Kurset avholdes hos KNS i Huk Aveny 1. Det er fortsatt ledige plasser, så meld deg på nå og bli en sertifisert båtfører.

KNS er teknisk arrangør og kurset avholdes hos KNS i Huk Aveny 1. Det er fortsatt ledige plasser igjen på kurset, så benytt vinteren til å ”sertifisere” deg og bli en tryggere båtfører.

OS Medlemspris: kr. 1500,- (+ eksamensavgift til Norsk Test, kr. 604,- og eventuell bok, ”på rett kurs” kr. 280,-)

Dette er en flott mulighet til å møte mange OS medlemmer, og ”sertifisere” deg nå på vinteren, så kommer også våren og sommeren ”litt nærmere..”

Deltakere på ungdomsgruppa (over 14 år), arrangører til våre regattaer samt instruktører/hjelpeinstruktører til vannsportklubben kan få kurset til halv pris.

Meld deg på kurset ved å sende inn denne mailen med Navn, Adresse, Telefon, e-post og fødselsdato, samt betale inn kr. 1500,- til foreningens konto: 60010540081

Mer informasjon om kurset finner du her.

Det kan være lurt å være rask til å melde seg på, ettersom det er begrenset anntall plasser på kurset.
God Jul og Godt Nytt År

Postet av Oslo Seilforening den 21. Des 2012

Vi vil takke alle medlemmer og deltakere på våre aktiviteter for et flott år 2012.

Vi ønsker dere alle en riktig God Jul og et riktig Godt Nytt År fyllt av medvind!

OS sekretariat er lukket mellom jul og nyttår.
OS kor - Vela vocalis

Postet av Oslo Seilforening den 21. Des 2012
Nyetablert OS Ressursgruppe

Postet av Oslo Seilforening den 30. Nov 2012

OS ønsker å opprette OS Ressursgruppe. Tanken er at man har en pool med medlemmer som skal være "enklere" tilgjengelige i forbindelse med aktivitetene. Det er ikke forventet at man alltid svarer ja eller at alle skal være med på alt, men et forsøk på å fange opp alle som har ønske og mulighet til å bidra med noe.   Sangkoret Vela vocalis ( syngende seil ) hadde sitt først treff torsdag 22 nov 2012

Postet av Oslo Seilforening den 27. Nov 2012

15 forventningsfulle seilere møtte opp med skrekkbladet fryd og store forventninger.

Dirigent Dagfin Rosnes, en talentfull og sjarmerende fyr, gikk grundig til verks. Etter en kort presentasjon av hver enkelt og en del sang teori, ble deltakerne oppdelt i grupper og var i gang med stemme øvelser.

Etter en par timer og mye moro var det hele over og innsiativtageren la opp til neste øvningsdag en gang i januar, men like unison som vi sang, kom det fra deltakerne at vi skulle ha neste øvningsdag mye raskere, for dette var veldig moro.

Neste øvningsdag blir onsdag den 12 desember kl 19.00 hjemme oss Marianne Kaperdal i Sorgenfrigaten 19A (Marianne@kaperdal.com mob 94814549 )

Vi må tolke dette som at alle som en, syntes dette var spennende og moro.

Det var noen få som hadde meldt avbud p.g.a sykdom og annen virksomhet, men når de også møter blir vi raskt ca 20 stk. Vi vil allikevel mine om at dette er noe flere kan være med på som medlem i Oslo seilforening. Vedlagte bilder er fra etter øvningen, med hyggelig prat, rødvin og øst og kjeks.

Meld deg på koret via dette skjemaet, eller mail til Dagfin Simonsen ( dasimon@online.no ) eller bare møt opp.

Fra Januar vi vi ha øvinger hver 14 dag på onsdager. Første gang 9 januar 2013.

Vi får disponere lokaler helt gratis, I Café Abel Mob 93085551 adresse: Niels Henrik Abels vei 4 ( trikkestasjon ) med håp om at noen av oss kan ta en øl eller 4 en gang iblant.

OBS!

Jan Petter Gamborg lanserte en god ide. Har vi noen skriveføre i foreningen som kan bidra til å skrive en sang om øya Lille Herbern/Oslo seilforening vi kan bruke i koret? Det kan gjerne være på en kjent melodi eller en ny komponert en. Et ferdig resultat vil helt sikker bli premiert med heder og glede av foreningen. Send ditt/dine bidrag til Oslo Jan Petter Gamborg-Nielsen post@osloseilforening.no
Søknad om plass i OS havn for sesongen 2013

Postet av Oslo Seilforening den 27. Nov 2012

Som tidligere år må nytt havneskjema sendes inn av alle som ønsker plass i vår havn neste sesong innen 31/12-2012. Dette gjelder også de som hadde plass i år. Interaktivt havneskjema finner du her, så fyll det ut i dag.Arrangørmanual

Postet av Oslo Seilforening den 22. Nov 2012

Oslo Seilforening ønsker å kvalitetssikre våre rutiner rundt alle aktiviteter vi holder på med, og har derfor startet arbeidet med å utvikle en arrangør og trenermanual, som skal sikre og tilrettelegge oppgaver for våre arrangører og trenere.
Her vil man også finne lenker til skjemaer etc. som skal benyttes.

Manualen er fortsatt under arbeide, men her er et utkast.RETNINGSLINJER FOR GJENNOMFØRING AV ARRANGEMENTER I OSLO SEILFORENING

Utgave 1 - NOVEMBER 2012


BAKGRUNN

Dette dokumentet skal gi arrangører i Oslo Seilforening en rettledning på hvordan man skal gjennomføre et arrangement i form av en regatta. Hvilke roller bør være med, hva skal tas med og gi en overordnet koordinering.Utgangspunktet for retningslinjene er erfaringene fra sesongen 2011, Bjørvikasprintetn, The Raid, Tirsdagsserien, NM IF m.m Det er og sett på hvordan andre seilforeninger arrangerer regattaer. Det er ikke tatt hensyn i forhold til størrelsen på arrangementet, dette er retningslinjer og man står fritt til å skalere ned dersom arrangementet tilsier det.I tillegg til disse retningslinjene må arrangøren forholde seg til for eksempel Norges Cup håndboken som er utarbeidet av klasseklubbene og andre bestemmelser gitt av NSF.ARRANGEMENTSKOMITE OG ORGANISERING

 

Organisasjonskart/bilde..Ansvar for arrangementet:

Arrangementsansvarlig har det overordnede ansvaret for planlegging og gjennomføring av arrangementet.

Hovedtrekk i starten på et arrangement.

Når Oslo Seilforeningen får et arrangement, Må en arrangementsansvarlig defineres og som første prioritet, starte etableringen av arrangementet gjennom å skaffe personer til de oppgavene som skal gjøres. Gruppeledere i arrangementskomiteen skal fortest mulig på plass. Dette må gjøres i god tid før regattaen skal gjennomføres.

Det skal lages en bemanningsliste som inneholder en oversikt over foreldre, medlemmer og ressurser som kan benyttes. Denne listen over personer må gjennomgås sammen med alle lederne og andre som kan ha kjennskap til hvem som kan ha kompetanse eller erfaring på gjennomføring av regattaer. Til hjelp i dette arbeide vil bemanningslisten påbegynt for sesongen 2011 være et godt utgangspunkt.
 
Alle oppgaver må delegeres og det må sørges for en god nok bemanning som hindrer i at lederne blir sittende med hele jobben.

Det må tidlig i prosessen identifisere sammen med regattasjefen en banesjef for hver banen (eller flere banesjefer dersom det er flere baner som skal benyttes samtidig).

Banesjefen bør få med seg minst 3 personer med regatta erfaring. En til å være sammen med han i startbåt og 2 til å bemanne bøyebåt og eller målbåt.

For at komiteen skal fungere må alle grupper bemannes med en leder raskt. Dette betyr at 6 personer skal identifiseres og være villig til å ta på seg en oppgave.

Til sammen er det da listet opp 12 navn som danner stammen i et arrangement.Når disse er på plass begynner det første arbeidet i arrangementskomiteen. Det er å sørge for at de som er valgt som ledere er klar over sine oppgaver og hvilke oppgaver som må koordineres med de øvrige leder.Lederne av de ulike gruppene bør nå hente inn hjelp fra andre frivillige i organisasjonen. Videre må lederen av arrangementskomiteen lage tidsplaner og gjennomføre koordineringsmøter i arrangementskomiteen.


 

Beskrivelse av oppgaver til ”Lederne”

Arrangementsansvarlig: vil ha det overordnede ansvaret for planlegging og gjennomføring. Er også kontakt utad i forberedelse av arrangementet og under gjennomføringen. Fastsetter milepæler og møtetidspunkt og ledermøtene.

Regattasjef: Har ansvar for gjennomføring av konkurransen på sjøen inklusiv dømming, sikkerheten til seilerne, banevalg og alt tilhørende frem til sekretariatet overtar registrering av resultater. Ansvar for alt som skjer på vannet inklusive å lage seilingsbestemmelser samt å sørge for at disse blir avklart med hoveddommer og klasseklubbene.

Regattakomite

Ansvar: Planlegging sjø, bemanning, kunngjøring, innbydelse, seilingsbestemmelser, skaffe start- og mål-bøye, dommerbåter, skaffe dommere, sørge for sikkerhet, skaffe dommere og kommunisere seilingsbestemmelsene med klasseklubbene.

Personellbehov komite: Ved en bane: 3 stk.


Utstyr: PC’er og tilgang til kopimaskin. Seilingsbestemmelsene må kopieres opp før registrering. Må avklares med sekretariatet om de skal gjøre det.

Det er satt opp med 2 bøyebåter per bane. Dette er tilstrekkelig på pølsebaner. På andre baner er det ønskelig med 3 bøyebåter..

Krav til personell:

I følge NSF’s NM og NC regler skal NM og NC gjennomføres av en av NSF autorisert regattasjef med Stab. I følge OAS regler for OAS CUP skal regattasjefen være den øverst ansvarlige for planleggingen, organiseringen og gjennomføringen av arrangementet.

NM og NC har ingen formelle krav på kompetanse på startsjef/banesjef, men disse må minst være erfarne seilere med erfaring fra arrangementer og helst som startsjef/banesjef. I StorNM er det krav at hver banesjef skal være en NSF autorisert regattasjef.

Utstyr per bane:

· 4-5 Store bøyer, 2 bøyer med flagg

· Et flaggsett

· Et elektrisk lydhorn eller Revolver (manuelle i back-up)

· Videokamera

· To diktafoner/mobiltlf. Start, bøyebåt og målbåt

· Fire VHF’er. Startbåt og bøyebåter + 1 reserve

· Whiteboard tavle hvor tjuvstartere noteres, henges opp bak på startbåt

Dommere og dommerbåter:

Det skal være 2 dommere i hver båt. Ved dømming på banen etter APP P gjelder følgende: Når det kun er en start på en bane er det nok med 2 dommerbåter, ved flere starter (klasser) på samme bane skal det være minst 3 dommerbåter.

Om dommere har anledning til å stille med egen båt bør dette avklares. Da det og skaffe nok båter kan være en utfordring.

 

SIKKERHET ER EN DEL AV REGATTASJEFENS ANSVAR:

Ansvar:
 • Sørge for at seilernes sikkerhet er ivaretatt fra de går på vannet til de kommer inn.
 • Foreta stikkprøve sjekk av båter før de går på vannet
 • Utarbeide sikkerhetsinstruks, samt tegning med sikkerhetssoner for hver bane
 • Innhente opplysninger om deltagende foreningers følgebåtførere
 • Innhente opplysninger om deltagende foreningers trenere
 • Utarbeide kommunikasjonsplan
 • Sende ut instruks, kommunikasjonsplan og tegninger med plassering et par dager før
 • Lage/finne frem flagg til sikringsbåtene
 • Gjennomføre briefing med alle sikringsbåtførere før første start, og dele ut flagg
 • På vannet: kontrollere at sikringsbåtene forholder seg til instruksen
 • Sørge for at alle flagg blir innlevert
Personell:
 • En sikkerhetsansvarlig fra foreningen
 • Sikringsbåter m/fører medbringes av deltagende foreninger
Utstyr:
 • En VHF
 • Flagg til sikringsbåter

Landansvarlig: Har ansvar for at alt fungerer på land med hensyn til sikkerhet, plassering av båter på land, utsetting av båter, skilting og orden på området under arrangementet. Videre må godkjennelse for bruk av områder som ikke disponeres innhentes. Har ansvar for å plassere og kommunisere sponsorer eller andre selgere som ønsker å få være på området under arrangementet.

Personellbehov: 1-2

 

Forberedelser før regattaen

Erfaring viser at det trengs mye tid til forberedelse før dagene for selve arrangementet, sammenlignet med tidsbruk under arrangementet. En gruppe som fordeler oppgavene pr. helg anses nødvendig, avhengig av arrangementets størrelse.Oppgaver:

Sette ut skilt før arrangementene og ta de ned etterpå.

· Rundkjøringen ved rundkjøringa Frognerstranda tekst: ”Arrangement Oslo seilforening”

· I krysset Langviksveien og Huk Aveny tekst:”Utsett av båter, Arrangement”

· I krysset Langviksveien og Fredriksborgveien tekst: ”Til Oslo seilforing”

· I krysset Langviksveien og P.T Mallingsvei tekst: ”Til Oslo seilforing”

· Ved Bygnøynesveien og Herberveien 2 skilt. Tekst 1: Parkering av tilhengere og biler med pil mot Løchenveien. Tekst 2: ”Oslo Seilforening – Lilleherbern”

· Skilt med tekst: ”Parkering av følgebåter”

· Skilt med tekst:”Reservert av brygge til startbåter”

Informere og sørge for at alle kjølbåter blir flyttet bort fra gitte plasser, under arrangementene. Dette skal Regattasjef sørge for.


Parkering:

· Admiral Børresensvei gratis gateparkering. Løchenveien gratis gateparkering. Bygøynesveien/Løchenveien Europark.

 

Rydding og vakt (som blant annet sørger for at stabling av traller blir organisert);

· Sette ut søppelsekker og stativ til disse.

· På Lilleherbern

· Innunder denne vakten hører å tømme søppel ved Marinaen samt å se over og rydde garderober og toaletter.Før arrangementene/avklare:

· Oppsett av bøyer til parkering av RIB

· Legge ut teppe på utstikker 1 for utsetting av båter

· Veilede til gjesteplasser og ha oversikt over disse. Lage et enkelt klistrelappsystem for innkreving av avgift

· Sørger serveringsfolket for oppsett av uværstelt og bord m.m. på uteområdet?

Sponsor/Marked: Sørger for at arrangementet hvis mulig kan få sponsorer og gaver som kan gis ut som premier eller til deltakerne som en del av påmeldingen eller som ”Daily first”

Presse/Info: Er den som sørger for at kunngjøringer og orienteringer i forbindelse med arrangementet blir lagt ut på nettsiden, Facebook, sendt ut til seilforeninger, media, medlemmer og at det informeres på oppslagstavlen på landsiden. Pressansvarlig tar seg av eventuelle besøkende fra media.

Personalbehov: 1-2


For at info/web-ansvarlige skal kunne utføre sine oppgaver tilfredsstillende er det viktig at han/hun mottar den informasjonen som skal formidles.

Ansvarlig under dette punktet er i utgangspunktet ikke ansvarlig for informasjonen som skal formidles fra de ansvarlige til sitt tildelte personell. Denne informasjonen forutsettes formidlet av de ansvarlige på e-mail eller telefon.

Materiell: Overordnet ansvar for materiell. Anbefales å ha med seg to assistenter ansvarlig for henholdsvis regatta og annet materiell. Ansvarlig for at foreningens egne båter fungerer, bensin med mer. Sørge for at materiell som må skaffes blir kjøpt inn.

Ansvarlig for innkalling og gjennomføring av dugnad dersom ramper med mer må repareres eller settes opp midlertidig.

Personellbehov: 2

Sekretariat: Har ansvar for påmelding, betaling, registrering, resultatservice og premieutdeling. Det er vesentlig at sekretariatet på forhånd har fått opplæring i Seilmagasinet løsning for registrering av resultater.

Personellbehov: 3-4
Forarbeid 3 stk. Registrering 1. resultatservice + protester alle.


Utstyr:

· Trådløst nettverk

· Pc/Ipad

· Telefoner

· En skriver

· Kontormateriell

· Stiftemaskin/Tape til vegg (for å henge opp resultater)

· Tilgang på kopimaskin for trykking av seilingsbestemmelser med mer

Sekretariatet må briefes om behandling av protester

Kiosk/Marina: Ansvarlig for all bevertning på Lilleherbern, det være seg restauranten og Marinaen, garderober og toaletter.

Servering:

Smører baguetter og lager vafler. Det selges og is, kaffe, brus og varm mat som suppe eller lapskaus.

Toaletter:

Toalettene bør inspiseres og eventuelt vaskes hver annen time.

Personellbehov: 3-4
 

VEDLEGG OG BESKRIVELSER

Alleeksemplene ligger som nedlastbare filer på Google docs

Kjørebeskrivelse/oversiktover parkering og utsetting mm

Eksempel på kunngjøring

Eksempelpå seilingsbestemmelse

Eksempelpå baner og sikringssoner:

Eksempelpå kommunikasjonsplan

Eksempelpå banematriell

Plukklistebanemannskap

Eksempelpå rollefordeling på banen

Ønsker du å være med i OAS styre?

Postet av Oslo Seilforening den 22. Okt 2012

OAS har sendt oss en forespørsel om representanter til deres styre, som skal velges på OAS kretsting i januar.

Send mail til post@osloseilforening.no om du er interessert.

Til alle Kretsens foreninger.

Det nærmer seg ”årets slutt” og OAS skal ha Kretsting m/valg av nytt styre. I den forbindelse spør jeg om det er noen som har lyst til å være med og dra lasset?

OAS har hatt et bra år m/mange utfordringer, noe går greit mens andre ting krever veldig mye arbeide og oppfølging.

OAS Jollecup er nå ferdig med sine seilaser, det skal bli spennende å se hvor mange som totalt har vært med i Cupen, det kan se ut som om interessen har vært laber for forsommerens seilaser – derimot har høstens 2 Cup-seilaser hatt stor deltagelse.

OAS Training Camp har også kommet for å bli ser det ut til, og OAS har gjort sine erfaringer her også – ”kriteriene for Training Camp” må justeres.

Vennligst send meg forslag på noen som kan tenke seg å bli med i Styret?

Oslo og Akershus Seilkrets

Bjørn Løken, lederMarit Kuhle

Kretssekretær
Søknadsfrist for støtte aktive seilere er 1.november.

Postet av Oslo Seilforening den 15. Okt 2012

Vi minner om at søknadsfristen for støtte aktive seilere er den 1. november, og at skriftlige søknader må sendes foreningen pr. e-post innen denne datoen.

Søknadskriteriene finner dere nederst på oversikten over medlemsfordeler under fanen "Seilforeningen"
Fortsatt noen få ledige plasser i vår boblehavn

Postet av Oslo Seilforening den 15. Okt 2012

Vi har fortsatt noen få ledige plasser i vår boblehavn for kommende vinter. Mer informasjon og søknadsskjema finner du her.Bris ønsker gode historier fra årets seilturer.

Postet av Oslo Seilforening den 9. Okt 2012

Om turen gikk til Steilene eller Middelhavet, vi vil lese om dine opplevelser, gode eller trøblete, ren seilglede eller spennende steder eller møter.


Har du i tillegg et bilde eller to, send din historie til grete@template.no innen 19. oktober. Bilder, minimum 1000 KB. Tekst fra 1000 til 3000 tegn, gjerne kort og godt! 

Wright on!

Grete Valstad

Brisredaktør
OS starter kor!

Postet av Oslo Seilforening den 21. Sep 2012

Enhver besetning på seilskuter av alle slag måtte før i verden synge. Ingen sang, ingen seiling. Seilene hadde forblitt beslått og både ankeret og humøret hadde forblitt på bånn.

 
Høstfesten nærmer seg...

Postet av Oslo Seilforening den 20. Sep 2012
Mesternes Mester i seiling 13. oktober 2012

Postet av Oslo Seilforening den 19. Sep 2012

NSF inviterer alle seilere til å være med på storstilt seilerfest under Mesternes Mester finalen 13. oktober. Er du norgesmester i år og fortsatt ikke påmeldt, kan dette gjøres til NSF innen 20/10. OS er i år representert med team Hvergang, som vant NM for Express.  

Det er fremdeles mange Norgesmestere som ikke har meldt seg på Mesternes Mester 2012.

Påmeldingsfristen er 20. September.

Mesternes Mester er også arena for årets store Seilerfest, hvor alle seilere tilknyttet en seilforening er invitert.

Her er invitasjonen:

Mesternes Mester er regattaen der årets Norgesmestere i seiling møtes for å avgjøre hvem som er den endelige mester i seiling.

KNS og NSF inviterer i den anledning til en forrykende sesongavslutning på Aker Brygge / Tjuvholmen

Lørdag 13. oktober, start kl 10.00

Mesterskapet er for kjølbåter og joller. Kjølbåtene seiler som vanlig 11 MoD, og jollene seiler RS Feva. Jollene er definert som de klassene som deltok i Stor-NM. Alle andre klasser er definert som ”kjølbåter”. Vinneren av jolle-klassen seiler finale i 11 MoD. Vi vil ha base på ”The Edge” restaurant på Tjuvholmen og området rundt. Her er det flott utsikt til Oslobanen, og vi håper så mange som mulig stiller opp både i regattaen og som supportere

Regattaen blir avsluttet med en storstilt seilfest hvor alle seilere, dommere, og arrangører i hele landet er invitert. Vi håper så mange som mulig kan komme!

Sted: Bar 1 på Aker Brygge

Klokkeslett: 19.00

Kuvertpris: kr 490,- pr pers

Påmelding:

vibecke@seiling.no

Påmeldingsfrist : 20. september

Vi sees på Tjuvholmen 13. Oktober!

Med vennlig hilsen
Vibecke Schøyen

Utviklingskonsulent
Norges Seilforbund
Tlf: +47 21 02 97 14
Fax: +47 21 02 97 15
vibecke@seiling.no
www.seiling.no
North Sails Nesodden Høstcup 22.- 23.09.2012

Postet av Oslo Seilforening den 17. Sep 2012

Nesodden Høstcup er en meget tradisjonsrik regatta - i år arrangeres Høstcupen for 50. gang. Regattaen er i år også Kretsmesterskap i LYS.

Nesodden Seilforening ønsker å gjøre årets arrangement til noe ekstra, og håper mange seilere finner veien til Steilene denne helgen. Det blir baneseilaser begge dager for entypeklasser og LYS-klasser som ønsker tette fighter rundt bøyene. Distanseseilaser tilbys for LYS-båter som foretrekker denne regattaformen. For shorthanded klassen er det siste mulighet til å kapre poeng i Seilmagasinets ranking 2012. I år loves en ny og spennende bane med strategiske utfordringer for alle.

Inkludert i startkontingenten er bryggemat ved seilasenes slutt lørdag ettermiddag, og levende musikk senere på kvelden. Gratis plass i havna fredag kveld og lørdag kveld. Det er mulighet for å kjøpe en god grillbuffet lørdag kveld.

Transport av mannskap til/fra Nesoddtbåten kan ordnes.

Velkommen til Steilene!


Påmelding:

www.seilmagasinet.no/regatta?regatta=901

Vennlig hilsen,
NORLYS InfoVelkommen til OS høstfest fredag 28. september

Postet av Oslo Seilforening den 14. Sep 2012

Vi møter igjen høsten og vinteren med fest på kroa, flaggseremoni, Kongens skål, middag, premieutdeling og Rolf&Rolf som spiller opp til dans!

Vi har hatt en aktiv sommer med mange OS- arrangementer. Bli med å feire oss selv og sesongen 2012!

Praktisk info: Festen starter presis kl 19.00 (Fergen kjører non stop fra 18.30 – 19.00)

Sted: Kroa på Lille Herbern

Pris:

”Full pakke” (velkomstdrink, middag, en flaske rød eller hvit vin, dessert, kaffe, musikk) kr 575,-

”Liten pakke” (samme som over minus vin) kr 240,-

TSK Lille Herbern serverer lammefrikassé og tømmer lageret for gode viner!

Bindende påmelding via dette skjema, og betaling innen onsdag 25. september til foreningens konto 6001.05.40081

Begrenset antall plasser, første mann til mølla !

Mvh

Styret v/Grete

 
Kandidater til styret i NSF for Tingperioden 2013 – 2014

Postet av Oslo Seilforening den 6. Sep 2012

I mars 2013 er det på nytt Seilting i NSF og det skal velges 1 presidenter , 2 visepresidenter og 6 styremedlemmer. Vi har også blitt bedt om å fremme kandidater, så meld gjerne din interesse til OS styre.

Til Foreninger og Klasseklubber i NSF

Kandidater til styret i NSF for Tingperioden 2013 – 2014

I mars 2013 er det på nytt Seilting i NSF og det skal velges 1 presidenter , 2 visepresidenter og 6 styremedlemmer.

Som det fremgår av presidentens pressemelding som er lagt ut på seiling.no, vil Peter Larsen ikke ta gjenvalg. 1 visepresident har også signalisert at dette blir hennes siste periode og noen styremedlemmer ønsker ikke å fortsette i styret.


Valgkomiteen trenger innspill og forslag på mulige kandidater til de ulike posisjoner.

Kandidater som foreslås må være forespurt og ville til å stille til valg.

I tillegg til interesse og kompetanse for å utvikle seilsporten, må aktuelle kandidater også ha tid til å utføre styrearbeidet. Det er ca 10 styremøter i løpet av et år. De fleste medlemmene av styret leder et utvalg eller en komite. Mye arbeid gjøres via mail, må det må påregnes tid til møter i utvalgene også.

Vi ber om at vedlagte skjema fylles ut av de foreslåtte kandidater og sendes:

Pr. mail: anne.kaa@online.no, eller pr. post Anne Kaalstad, Nedre Fjærholmv. 102, 3132 Husøysund

senest innen 5. oktober 2012.

Seilnorge trenger dyktige tillitsvalgte, kanskje finnes nettopp en av disse i din forening/klubb!!

Vennlig hilsen

Valgkomiteen i NSF
v/Anne Kaalstad

--------------------------------------------------------------------

CV NSF styrekandidater til Seiltinget 2013

Navn:

Adresse:

Mailadr.:

Tlf/mob privat: jobb:

Fødselsår: Yrke/Utdanning:

Tillitsverv i NSF (klubb/krets/forbund):

Tillitsverv andre organisasjoner:

Utdanning innenfor NSF:

Egen seilerfaring/bakgrunn:

Saker du er opptatt av å videreutvikle i NSF:

Tid disponibelt til styrearbeid i NSF:

Annen relevant informasjon:
Full fart på Lille Herbern fra mandag til torsdag

Postet av Oslo Seilforening den 6. Sep 2012

Alle aktivitetsgruppene er i full gang og melder om rekordstort oppmøte til høsten og være. Vær og vind har så til grader spilt pålag med oss denne høsten. Etter en litt laber sommer har endelig de gode seilforholdeneog badetemperaturen kommet til øya vår. 


Vannsportgruppa med over 25 barn og unge mandag ettermiddag, slår det alle tidligere bestenoteringer. Dette er utrolig morsomt med tanke på skolestart og andre aktiviteter som vi konkurrerer med på denne tiden av året.

Ungdomsgruppa som ledes av klubbens egenutviklede trenere melder og om fullt driv. Flere av våre ungdommer har sågar lånt båter i form av, Feva og 29er, på fritiden de dager det har blåst litt ekstra for å trene – Ubetalelig, fortsett slik!

Det er og fornøyelig og notere seg at OS stiller med hele 3 lag til helgens NorgesCup i Feva som arrangeres av Bærum Seilforening.

http://www.youtube.com/watch?v=kTR67WGxRWQ&feature=player_embedded

http://www.youtube.com/watch?v=2pwErLECKdo&feature=plcp

Flerskrogsgruppa har og meldt om økt interesse og rekruttering av nye medlemmer. Det er tydlig at høstens vind og vær har ført til at flere har fått føle på spenningen og gleden ved å koste på utover, 2 meter over vannspeilet i 20 knop!

Mye vind har det blåst på høstens tirdagsregattaer. En vind som har ført til at det har kokt både i ferdigheter og topplokk. Heldigvis har det ikke ført til noen personskader, kun noen materielle skader og ufrivillige dukkerter, det kan vi leve med. OS oppfordrer til å vise god seilskikk og seile litt mer varsom når det blåser smådjevler ute på banen.

http://www.youtube.com/watch?v=bmQBU6kuprs
Fredagsregatta for turseilere

Postet av Oslo Seilforening den 5. Sep 2012

Etter ønsker fra dere, drar vi igang en ny Fredagsregatta for turseilere, fredag 14 september

Igjen er det en kort familiær runde i indrehavn på faste merker. Starten er satt til klokken 18, slik at vi rekker inn til varm grill og premieutdeling senest klokken 2030.

Vi håper at så mange som mulig har lyst til å sette en verdig avsluttning på en strålende sommer og starte høsten med en uformell regatta - med garantert lave skuldre, god stemning, sol og finfin vind :-)
Restauranten mandagsstengt + lunsjstengt i september.

Postet av Oslo Seilforening den 29. Aug 2012

Restauranten TSK Lille Herbern holder stengt mandager i september. Det blir heller ikke lunsjservering i ukedagene. Åpningstider vil være:

Mandager: Stengt

Tirsdag - Fredag: 17:00 - 23:00

Lørdag - Søndag: 12:00 - 23:00
NM Express til OS og Hvergang.

Postet av Oslo Seilforening den 22. Aug 2012

OS gratulerer Hvergang med Trygve B. Leergaard, Esben Keim, Stein Broch-Olsenog Kristoffer Sangvig-Jebsen, med en solid seier i Express NM som blegjennomført på Fjærholmen i Tønsberg. 


Team Glory, som består av Geir Victor Svendsen, Einar Martinussen, Dag Andersen og Jan Petter Gamborg fra Oslo Seilforening tok bronse.

– Seieren var overlegen etter tallene, men det var fight hele veien, sier nybakt norges- og nordisk mester i Express, Trygve B. Leergaard.

Express-satsningen til OS bærer frukt og det er gledelig at hele tre av de syv beste på resultatlisten seiler for Oslo Seilforening, som for tiden har den største, aktive flåten av Expresser,

Les mer her
Vellykket NM for IF Båt

Postet av Oslo Seilforening den 22. Aug 2012

Den store NM helgen omfattet også et mesterskap for IF Båt. Klassen stablet på bena totalt 23 påmeldte, noe som beviser klassens appell og levedyktighet.

Vi er godt fornøyd med påmeldingen og deltagelsen, særlig tatt i betraktning av at flere seilere som normalt er ”bankers” på NM, måtte melde forfall i år, forteller klasseklubbformann Robert Bay.

Det ble gjennomført i alt 6 seilaser, hvorav 4 på lørdag og 2 på søndag. Vinden klokket inn rett før start begge dager. Forholdene på Bunnefjorden var som vanlig krevende og skiftene. Det så dog ut til å ha liten betydning for feltet. Sjelden har vi sett et så tett felt, 20 båter som går over mållinjen så å si med overlapp, er et ganske uvanlig syn. Tiltross for at konkurransen var jevn var de beste helt klart best.

Etter de fire første seilasene ledet klasseklubbens formann Robert Bay med noe som så ut til å være komfortabel margin. På søndagen viste våre svenske gjester seg frem og vinner av seilasen og mesterskapet ble Anders Ewert, Sunneskärs BS og Per Osvalds, Långedrags SS.

Norsk mester kan bare en nordmann bli. Birger Jansen med mannskaper Per Juul Hansen og Jan Erik Stensrud, alle representerte Bærum Seilforening, vant gullmedaljen. Robert Bay og Kristen Thorp, også fra Bærum fikk andreplassen og sølv. Bronsjeplassen gikk til John Erik og Patrick Lyche fra Hallingdal Seilforening.

På lørdagen arrangerte Oslo Seilforening NM fest for over 40 gjester under et telt på regattakontoret. Regnet som strømmet ned, la langt ifra noen demper på en lystig gjeng glade seilere. 
Listen for opptak til vinteropplag og boblehavn legges ut neste mandag

Postet av Oslo Seilforening den 15. Aug 2012

Listen for tider for opptak til vinteropplag og plass i vår boblehavn legges ut førstkommende mandag 20/8 for de som hadde plass på land i fjor, og den 1/9 for nye båter som ønsker plass.Bli med på OS Strandhugg 25. - 26. august

Postet av Oslo Seilforening den 13. Aug 2012

Da er det igjen tid for foreningens årlige strandhugg til Sandspollen, denne gangen helgen 25. - 26. august.

Etter tidligere års suksess med regatta som innledning på vårt strandhugg, ønsker vi også i år å gi et litt sportslig preg ved å lage en litt spesiell regatta:

Start fra havnen (med seil nede, liggende til brygga) kl. 10.00 lørdag.(Motor kan kun benyttes frem til det nordre fyret utenfor innseilingen til øya.)

Målgang (man melder selv inn korrekt tid pr. SMS til 47915561) blir ved passering av linje mellom Sundbyholmene fyr, 59.43’54”N og grønn stake øst-sør-øst mot Håøyas nordre ende 59.43’44”Ø. I tilfelle av dårlig vindforhold vil vi kunne avkorte underveis, og benytter VHF kanal 72 og/eller mobil til varsling om dette

Det vil bli seilt i forhold til LYS handicap, og spesiell premiering blir holdt på kvelden. Det er mulig det blir arrangert en felles returseilas for de som ønsker dette.

Under oppholdet i Sandspollen vil vi sørge for griller og leirbål, men man må selv ha med seg mat og drikke. Vi vil antakelig også ta med en Zodiac følgebåt samt ”rumperister” og vannski for å få litt vannlek for store og små.

Om du ikke er påmeldt, så gjør dette nå ved å fylle ut dette interaktive skjemaet.

Man må ikke være med på regattaen for å være med på strandhugget, og motorbåter er også hjertelig velkommen.

Deltagelse er kostnadsfritt for foreningens medlemmer, så bli med… dette blir gøy!
Neste uke starter høstens aktiviteter endelig opp igjen.

Postet av Oslo Seilforening den 13. Aug 2012

Mer informasjon og påmelding finner dere her:

 1. Mandag 20/8 kl. 17:30 - Vannsportklubben
 2. Tirsdag  21/8 kl. 18:00 - Tirsdagsregattaene
 3. Onsdag  22/8 kl. 18:00 - Flerskrogsgruppa
 4. Torsdag 23/8 kl. 17:30 - UngdomsgruppaAlternativ OL kommentar som IOC syntes ble litt for mye...

Postet av Oslo Seilforening den 8. Aug 2012

Trenger du en liten latter? Sjekk denne, den er hysterisk morsom! (og ble litt for mye for IOC...)Bli med på NM i Express!

Postet av Oslo Seilforening den 2. Aug 2012

I år arrangeres NM Express i Tønsberg seilforening på Fjærholmen, i seilavstand for Expresseilere fra Oslo. (Neste år blir det Vestlandet). Tønsberg Seilforening er kjent for fine og gode arrangementer, fine baner og bra opplegg, det kan vi nok forvente også i år. NM er årets høydepunkt, her er det plass for alle, mye sosialt og mye å lære.

Oslo Seilforening har nesten 20 Expresser registrert i vår medlemsmasse, vi er opp mot 20 båter på tirsdagsseilasene. Express er vår hovedsatsing på regattaseiling. For øyeblikket er det bare registrert 3 påmeldte båter fra foreningen, så kom igjen, meld dere på!!

Fristen for påmelding er om en uke 8. august kl 23.59. Du melder deg på her: http://www.seilmagasinet.no/?regatta=872


Transport
Det er mulig å seile båten til Tønsberg helgen før og evt. tilbake helgen etter NM. Foreningen vil kunne ordne med havneplass.

Det er mulig å få leie seg henger å trekke båten på, det er enkelt å ta båten opp på KNS og kran er tilgjengelig på brygga i Tønsberg Seilforening.

Flere planlegger å seile på torsdagskvelden med følgebåter, det kan være plass til flere Expresser på slep. Retur søndag ettermiddag. Oslo Seilforening ønsker å bidra til å få med flest mulig av foreningens seilere, så ta kontakt med formann Esben Keim om du ønsker slep, så gjør vi vårt beste for å få det til.

Boforhold

Man kan bo I egen båt, i en annen følgebåt, hos venner som bor lokalt eller på hotell.
Ved Tønsberg seilforening/ Fjærholmen er det også en campingplass. Her finnes hytter (7 stk) i tillegg til teltmuligheter samt dusj og toaletter. (Nøtterøy Familiecamping Fjærholmen AS)

Mannskap
Flere OS-seilere som ikke seiler Express ønsker å delta. enten som mannskap, eller med eget mannskap i lånt båt. Ta kontakt om dette kan bidra til at din båt også deltar i NM Express 2012.

Klargjøring av båt

For å delta må båten være klar, dette betyr at den er rengjort for ting som bremser den og at nødvendig utstyr i henhold til klassereglene er ombord (som de også skal være på tirsdagsseilasene og andre regattaer). OS vil arrangere felles løft og spyling i uken før NM (løft og spyling er kostnadsfri for OS medlemmer). Egen sak om dette kommer foreningens hjemmesider. Klasseregelen finner du på expressklubben.com.


Kontaktinfo

Esben Keim

Formann Oslo Seilforening

t. 915 17 500

esben@keim.no
Velkommen til NM for IF båter 17-19 august

Postet av Oslo Seilforening den 1. Aug 2012

Vi ønsker alle hjertelig velkommen til NM for IF båter helgen 17-19 august. Mer informasjon, påmelding, seilingsbestemmelser og resultater finner du på regattaens egne sider her.God Sommer! Her er siste nyhetsbrev før sommeren.

Postet av Oslo Seilforening den 24. Jun 2012

Vi har dessverre litt problem med å få sendt ut siste nyhetsbrev til alle medlemmer, så her finner dere det. 

Sekretariatet har redusert bemanning frem til 30 juli.
 
God sommer!

Nyhetsbrev nr. 6 – 2012

God Sommer!

Hva mener du bør være foreningens målsetning og idrettslige satsing fremover?

Som en del av foreningens prosjekt OS mot 2025 ønsker vi nå å kartlegge hvordan dere som medlemmer tror og mener foreningen vil utvikle seg de neste 20 år.

Ta deg derfor tid til å svare på denne undersøkelsen som tar et par minutter. Du finner den på våre hjemmesider, og kan www.osloseilforening.no, og vil se en oppsummering av svarene når du har fullført besvarelsen.

O.S. sekretariatet har nå lukket for sommeren.

Foreningens sekretariat har nå sommerlukket, men har fortsatt en viss begrenset betjening. Vaktmester er på øya hele sommeren, idrettskoordinator Gorm er tilgjengelig frem til 1. juli, og Jan Petter sporadisk innom 2. uken i juli.

Kontoret åpner igjen 30.juli, og vi ønsker alle medlemmer en riktig flott sommer med fint vær, varm vind og sikker seilas!

Oppstart av foreningens ukeaktiviteter er i uke 33.

Vannsportklubben starter opp igjen 20/8, Tirsdagsregattaene 21/8, Flerskrogsgruppa 22/8 og Ungdomsgruppa 23/8

Meld dere på via våre hjemmesider: www.osloseilforening.no

Har du som hovedmedlem fortsatt ikke har mottatt Seilmagasinet i posten?

Ettersom alle hovedmedlemmer nå har et kollektivt abonnement på seilmagasinet, skal du nå ha mottatt dette i posten. Om du ikke har mottatt dette så fyll ut dette skjemaet med navn og kontaktinfo, så vil vi forsøke å få rettet det opp så snart som mulig. (Junior og familiemedlemmer vil ikke motta bladet)

I nummer 4 var det en fin reportasje om Oslo Seilforening som du også kan lese her.

Bli med i Oslo Seilforenings Facebook gruppe
Oslo Seilforening fikk i høst en egen Facebook gruppe, hvor mange har lagt ut flotte bilder samt informasjon om OS og øya vår.

Bli med her: http://www.facebook.com/groups/99491721879/

Følg ellers med på hva som skjer via vår hjemmeside: www.osloseilforening.noMed vennlig hilsen

Oslo Seilforening
Idrettslig satsning og målsetning for Oslo Seilforening de neste 20 årene!

Postet av Oslo Seilforening den 19. Jun 2012

Det siste året er det i OsloSeilforening jobbet mye med hvordan havna, øya og bygningsmassen skal tas varepå og utvikles til neste generasjon. 

For å sikre at satsingen på bygningsmasseog anlegg dekker fremtidige idrettslige behov og krav, trenger vi dintilbakemelding.

Vi trenger din hjelp til å svare på17 spørsmål og håper du har tid til å besvare dem etter beste evne. Klikk her for å påvirke hvor veien går videre.
Velkommen til Sankthansbål på Lille Herbern

Postet av Oslo Seilforening den 15. Jun 2012

Oslo Seilforening har også i år Sankthansbål på Lunkeskjær, og alle er hjertelig velkommen til båltenning kl. 21.00. Det er også fylt gass på grillene, og alt klart for sosialt samvær på marinaen. God Sankthans!Innbrudd i båter i havnen.

Postet av Oslo Seilforening den 15. Jun 2012

Det har dessverre vært innbrudd og tyverier fra 3 båter i havnen vår i løpet av siste 2 uker. Vi ber derfor alle om å følge litt ekstra godt med og at nattevaktene holder ekstra godt oppsyn med havnen.

To båter på B-brygga har de brutt opp døren med en skrutrekker.I den ene båten har de stjålet en avansert batterilader, men ikke tatt noe i den andre.

Fra en Express på C-brygga har noen gått inn og forsynt seg med en seilvest, en seiljakke, bukse, shorts og et par støvler.

Det er uklart når dette har skjedd, men det må ha skjedd i løpet av de to siste ukene, og høyst sannsynlig mellom søndag 3/6 og tirsdag 5/6.

Dersom noen har hørt eller sett noe, så meld gjerne fra om dette til oss, så vi kan videreformidle til politi etc.

Vi vil også be alle som skal på vakt om å være spesielt observante, ettersom dette nå har skjedd nylig, og eventuelt ta kontakt med havnepolitiet tlf: 22705800 dersom dere ser noe misstenkelig.
Ny aktivitet i Oslo Seilforening

Postet av Oslo Seilforening den 14. Jun 2012

Fredagsregatta for turseilere  2012 er en ny aktivitet i OS. 

Vi ønsker å kombinere det sosiale med en regatta med lave skuldre og inngangsbillett - Målsetningen er å få med flest mulige med som ikke seiler vår vanlige tirsdagsregatta. 


Vi ser for oss en kort familiær runde i indrehavn på faste merker. Starten er satt til klokken 19, slik at vi rekker inn til varm grill og premieutdeling senest klokken 21.

Vi håper at mange har lyst til å starte Sankthanshelgen med en uformell familiær sommerregatta - med garantert god stemning, strålende sol og finfin vind :-)

Påmelding skjer via seilmagasinets sider http://seilmagasinet.no/regatta?regatta=979&act=paameld eller send mail tilpost@osloseilforening.no så hjelper vi til med registreringen.
En storartet Færderseilas for OS-seilerne

Postet av Oslo Seilforening den 12. Jun 2012

Oslo Seilforening gjorde det skart i årets vakreste eventyr.

OS satte ny rekord i gode plasseringer i årets Færderseilas. Med hele to klasseseiere, to andreplasser og en tredjeplass!
 
Stein Sørlie vant klassen LYS 1,13 - 1,14 med sin Exile, X79. Expressklassen ble vunnet av Trygve Leergaard etterfulgt av Mathias Friis på en andreplass. 11 meteren "Air Force One" og Erlend Munkeby kapret en finfin andreplass. Måsegg ble styrt inn av Anders Haugen til en formidabel tredje plass i klassen Lys lik eller mindre enn 1,06. 
I Albin Nova klassen tok Morten Simonsen en fjerdeplass med sin Kristiane og i Lys 1,17 til 1,19 seilte Katinka von der Lippe inn til femteplass.

Oslo seilforeninger gratulerer! Har du som hovedmedlem ikke mottatt Seilmagasinets nr, 4 i posten?

Postet av Oslo Seilforening den 24. Mai 2012

Som de fleste kjenner til har foreningen nå et kollektivt abonnement på Seilmagasinet. Utsendelsen av nr. 4 var ca. 10. mai, men noen har dessverre fortsatt ikke mottatt bladet i posten.

Om du som hovedmedlem ikke har mottatt bladet i posten, bes du fylle ut dette skjemaet med navn og kontaktinfo, så vil vi forsøke å få rettet det opp så snart som mulig. (Junior og familiemedlemmer vil ikke motta bladet)

I dette nummeret var det en fin reportasje om Oslo Seilforening som du også kan lese her, og våre egne foreningssider som du kan se her.
Velkommen til Øyas dag 2012 med klubbmesterskap og vårfest.

Postet av Oslo Seilforening den 22. Mai 2012

Øyas dag med klubbmesterskap er i år lørdag 2.juni! Det er i år en egen klubbmesterskapsregatta i RS Feva for alle medlemmer i tillegg til det tradisjonelle klubbmesterskapet i Lys, samt mange aktiviteter for barna... og så fest da...

Velkommen til Øyas dag, lørdag 2. juni!

Øyas dag på Lille Herbern er dagen for alle. Dette er dagen for å introdusere Oslo Seilforening til kjæresten, ta med hele familien, der de unge får en sentral plass, hvor du kan bli kjent med flere. Vi skal seile, padle, bade, sludre, feste og nyte sjøen og øya sammen! Vi starter med yoga for morgenfugler på moloen klokken ni, (ingen forkunnskaper kreves), kårer klubbmester i jolle og kjølbåter, barna kan fiske krabber, male årets lerret og danse hiphop, ”marinakiosken” gjenoppstår og når vårfesten er i gang blir det skattejakt for de yngste.

Vi starter med ”Yoga for morgenfugler” klokken ni, aktivitetene på land starter klokken 10 og i år legger vi klubbseilasen senere på dagen slik at alle kan være sammen på øya først.


Programmet:

09:00 Yoga for morgenfugler på moloen

10:00 Åpning med skippermøte for begge klubbmesterskap (lodd til alle fremmøtte med trekning av 1 gratis vårfest)

10:30 Klubbmesterskap i RS Feva (for alle). Påmelding via denne lenken. minimum 1 junior om bord, publikum er ønsket på brygga!

10:31 Elias båten, maling av Øyas dag - bilde på lerret, krabbefiskekonkurranse for de yngste

13:30 Hip-Hop kurs for barn og ungdom ++

14:00 Klubbmesterskap for Lys båter, påmelding via denne lenken.

17:00 Seilerne tilbake på øya, after race beer på marinaen

18:30 Velkomstdrink på festplassen med trekning av gratis fest..

19:00 Vårfest med middag, DJ, premieutdeling, skattejakt for de minste, film for barna på klubbrommet m.m.

Påmelding til vårfest her

Velkomstdrink, grillbuffet "Glød" (se www.lilleherbern.no) og dessert kr 300,-

Barn under 15 år kr 100,-

Vi har begrenset med plass (maks. 60 voksne) og førstemann til mølla...!
Tirsdagsregattaene er nå i gang

Postet av Oslo Seilforening den 9. Mai 2012

... og påmelding, resultater etc. finner du ved å følge denne lenken.

Meld deg på og bli med du også!
Oppstart på vannsportklubben i dag 7/5 kl. 17:30

Postet av Oslo Seilforening den 7. Mai 2012

Nå har endelig våren kommet, og i dag mandag 7. mai starter endelig Vannsportklubben!

Vi fortsetter i år med det samme målet som vi har hatt tidligere; at barna skal lære seg å trives i og med vannet, lære om seiling og annen vannsport, og få et forhold til sikkerhet i båter og vann. I tillegg ønsker vi i år å introdusere temaer for hver mandag vi møtes for å skape mestring rundt viktige områder i båt og vann. Jeg kommer tilbake med temaene på mandagen.

Vi vil i år dele opp barna i 3 grupper etter alder / ferdighet, og har for den eldste gruppen også med en av våre trenere fra ungdomsgruppa.


Det er viktig at dere stiller med følgende utstyr:

* Overtrekks bukse og jakke (vind- og vanntett)

* Varmt tøy til å ha under

* Joggesko/seilstøvler og varme sokker

* Tørt skift til etterpå

* Seiler- eller redningsvest

* Håndkle


Det er fremdeles ganske kaldt i vannet og for å sikre at barna ikke fryser er det en god investering å gå til anskaffelse av våtdrakt.

Vi disponerer 6 Optimist joller (+ at noen av deltakerne har egne båter), en Tokrona og 3 følgebåter. I tillegg vil den eldste gruppen benytte våre RS Feva joller, for å vise hvordan man seiler de litt raskere jollene.

Grilling fra kl. 17.00 (grillmat og drikke tas med av den enkelte), og vi starter opp kl. 17.30. Da må alle være ferdig påkledd og klare til å seile.

Husk at Vannsportklubben er en forelderdrevet aktivitet for de mindre barna i foreningen mellom 6 og 13 år. Barna skal derfor ha med seg en foresatt som hjelper til med å arrangere hver gang.

Årets vårkurs går mandagene 7., 14. og 21. mai, samt 4., 11. og 18. juni.

Vel møtt!

Seilerhilsen

Lars J. Sørbo

(Oppmann Vannsportklubben)

Mob.: 97 51 45 90Dugnad på øya lørdag og søndag 28-29/4

Postet av Oslo Seilforening den 26. Apr 2012

Vi minner om helgens dugnad på Lille Herbern med start kl. 10:00 begge dager.
Det blir "pølselunsj" ca. 13:00 og middag på kroa etter dugnaden hver dag kl.16:30
Det er mange oppgaver å løse, så håper å se flest mulig på øya. La oss få øya til å skinne igjen!OSLO SEILFORENING INVITERER TIL VÅRENS FØRSTE EVENTYRLIGE EVENTYR!

Postet av Oslo Seilforening den 19. Apr 2012

Bjørvikasprinten - Indre Oslofjord rundt 1.mai

Resultater, bilder og flott film fra regattaen finner du nå her på regattaens egen side. Gled dere til neste år!
Sørg for en rekordtidlig tuning av mannskap og båt.
En fargerik og sosial opplevelse!
Påmelding innen 27/5 kl.12:00
 
Seilasen seiles på faste merker i indre del av fjorden og vil ha start og målgang på Bjørvikabanen rett utenfor Operaen.
 
Dette blir en unik mulighet til tidlig å få testet utstyr samt få tunet mannskapet og båten for en formidabel 2012 sesong!
 
Les mer om regattaen her, og meld deg på her.

Bjørviksprinten ligger også på Oslo seilforening sin Facebook side, logg deg på og meld din deltagelse der også!

Første start kl 12. Påmelding 27.05 kl 12.Utsett av båter fra vinteropplag 21 - 22 april

Postet av Oslo Seilforening den 14. Apr 2012

Årets utsett av båter fra vinteropplag er helgen 21 - 22 april.

Vi starter utsettet begge dager kl. 09:00, og alle må være ute i god tid og sørge for at sin båt er klar.

Vi henstiller alle å klargjøre båtene sine i god tid, og at siste lag med bunnstoff skal påføres senest dagen før utsett. 

Møt opp i god tid innen utsettet og sørg for at båten da er helt klar og blassen ryddig så utsettet går raskt, og at krybben raskt fjernes etter utsettet. 

Vi regner med å få satt ut alle båter på hovedplassen frem til toalettbygget og svingen til den innerste grusplassen, samt veien ut mot marinaen allerede på tirsdag, og så resten av båtene på søndag.

Dugnaden er i år 28 april, og alle må  fjerne sine krybber og opplagsutstyr med en gang båten er satt ut. Alle krybber og presenningsstativ må merkes tydelig med navn og telefonnummer, og krybber som ikke er fjernet innen fredag vil bli kastet eller solgt på dugnaden lørdag 28 april, og båteier ilagt et tilleggsgebyr på kr. 500,-

Vi har ryddet bak garderober og kajakkhus, og lagt frem alt som ikke er behørig merket, og det av dette som ikke er merket tydelig og lagt tilbake vil også bli kastet / solgt.

 
Opprydding av krybber og opplagsutstyr på øya

Postet av Oslo Seilforening den 14. Apr 2012

Vi holder nå en opprydding av krybber og presennings-stativ på øya, og alt som ikke er merket med navn og telefonnummer er tatt frem fra bak garderober og kajakkhus, og må merkes tydelig med navn og telefon nummer og legges pent på plass igjen innen fredag, da det eller vil bli kastet eller solgt på dugnaden 28/4 kl. 16:00Vannet er nå skrudd på på øy og brygger...

Postet av Oslo Seilforening den 13. Apr 2012

..så da er det bare å ta med såpe og vaskekluter og sette i gang med båtvask og pusse i vei.. nå kommer snart sommern !OS mot 2025 prosjektet - første fase

Postet av Oslo Seilforening den 30. Mar 2012

Prosjektet jobber for å ta grep for å sikre og utvikle foreningen og øyen videre mot fremtidens krav og forventninger. I første fase er det viktig å fange opp alle muligheter og engasjere/informere alle løpende.Prosjekter er i full drift og det er kommet mange spennende forslag og innspill. Prosjektkomiteen har jevnlige møter og nye prosjektdeltakere melder seg stadig. Første fase av prosjektet blir å legge planer. Her skal man først definere hvilke forventninger man skal tilfredsstille. Forventningene er fra mange parter, seilere, medlemmer, Oslos innbyggere og øyas naboer. Når forventningene er avklart skal man konkretisere en plan for bebyggelse og mulige aktiviteter/bruk av anlegget i fremtiden. Så begynner reguleringsarbeidet samt finansiering av dette og videre finansiering.

Det vil bli et informasjonsmøte på dugnaden etter dugnadsmiddagen lørdag28. og søndag 29. april ca. kl. 16:30. Her får du vite status, litt om fremdriftsplan og får mulighet til å stille spørsmål.
Seilmagasinet som medlemsblad til alle foreningens hovedmedlemmer

Postet av Oslo Seilforening den 23. Mar 2012

På årsmøtet den 1. mars ble det vedtatt at Oslo Seilforening skulle inngå et samarbeid med SEILmagasinet som innebærer at alle hovedmedlemmer i foreningen får hver sin utgave av SEILmagasinet, og at medlemskontingenten økes tilsvarende abonnementets pris.

Første nummer til dere som medlemmer er første uken i mai.

Den nye kontingenten som ble vedtatt på årsmøtet er kr. 1040,- pr. hovedmedlem pr. år. inklusive abonnementet, og er på vei til dere i posten nå.

Seilmagasinet kommer med ti utgaver i året, og første utgave til våre medlemmer kommer første uken i mai.

I hver utgave av SEILmagasinet vil Oslo Seilforening ha sin egen klubbside hvor vi vil fortelle om alle mulige aktiviteter i foreningen.

På denne måten når vi både foreningens egne medlemmer med informasjon, samtidig som vi kan markedsføre våre tilbud til alle andre.

Samarbeidet innebærer også at Oslo Seilforening får disponere én side i hver utgave av SEILmagasinet der foreningen kan eksponere sine sponsorer.

Ettersom vi med dette får en unik mulighet til å synliggjøre våre samarbeidspartnere, vil det gjøre det mer attraktivt for eventuelle sponsorer å samarbeide med Oslo Seilforening.

Enkelte av våre medlemmer er nok allerede abonnenter på SEILmagasinet.

For at dere ikke skal få dobbelt opp med blader og få tilbakebetalt utestående, bes dere ta kontakt med SEILmagasinets abonnementsservice ved Trude eller Rikke.

Så fort de har fått ditt kontonummer, vil de avvikle det ordinære abonnement og sørge for tilbakebetaling av tilgodehavende for det. Ring telefon 21 37 77 90 eller skriv epost til abo@seilmagasinet.no.

Jeg ser med stor forventning frem til samarbeidet med SEILmagasinet, og jeg håper alle foreningens medlemmer vil bli fornøyde.

God fornøyelse og god lesning!


Seilerhilsen

Esben Keim

Styreleder i Oslo Seilforening

---------------------------------------------------------------------

Begrunnelsene og fordelene med dette som informert på årsmøtet er:

2. Kollektivt abonnement på Seilmagasinet for alle foreningens hovedmedlemmer

Seilmagasinet har kommet med et tilbud til Oslo Seilforening om at alle medlemmer kan tegne et kollektivt abonnement, som da vil være vesentlig billigere enn om man tegner eget privat abonnement.

Det kollektive abonnementet vil koste kr. 34,-/blad x 10 nummer = 340,-/år (mot normalt 769,-)

(96 av foreningens 767 hovedmedlemmer har abonnement i dag, som vil bli billigere)

Fordeler foreningen/du vil få med dette er:

- Egen foreningsside i alle nummer med økt informasjon fra OS til medlemmer samt andre

- 10 gratis annonsesider/år ved siden av vår egen side til våre sponsorer (totalt 50.000 lesere)

- Sterkere profilering av foreningen

- Billigere regatta / påmeldingssystem (4% i stedet for 6%)

- Større profilering av egne regattaer med Seilmagasinet som samarbeidspartner

- Økt informasjon om seiling til alle våre hovedmedlemmer = mulig økt aktivitet.

Forslag til vedtak: Oslo Seilforening vil fortsatt beholde vårt medlemsblad Bris, men i tillegg tegne et kollektivt abonnement på Seilmagasinet for våre hovedmedlemmer. Kontingenten skal da økes tilsvarende for våre hovedmedlemmer, slik at dette ikke blir en økt kostnad for foreningen.

Kontingentøkningen er ikke medtatt i styrets forslag til kontingenter og budsjett, og kommer derfor på toppen av dette. Ny kontingent for hovedmedlemmer vil da bli kr. 1040,-

Forslaget ble vedtatt med 30 stemmer for, 5 i mot.

Protokollført : Ved inngåelse av avtalen skal styret påse at det tidsmessig er rom for oppsigelse i forhold til eventuelle vedtak om å avslutte avtalen i kommende års årsmøter.
Arrangører til sesongens regattaer

Postet av Oslo Seilforening den 21. Mar 2012

Hei alle glade frivillige i Oslo Seilforening. Vi har i inneværende sesong behov for arrangør krefter til våre terminfestede regattaer.

Har du lyst til å være med å arrangere sesongens regattaer så ta en kikk her.

Hei alle glade frivillige i osloseilforening. Vi har i inneværende sesong behov for arrangør krefter til våre terminfestede regattaer.

- Bjørvikasprinten 1. mai. Dette er en lysregatta med start og målgang ved Operaen. Det er behov for 3 personer i startbåt. Samt 2 personer i bøyebåt.

- RS Feva og flerskrogs raid og baneseilas 12. og 13. mai. Lørdagen går med til en ferd rundt øyene i indre fjord, seilerne skal i land for ulike oppgaver. Søndagen er det baneseilas på bjørvikabanen. Det er behov for 3 personer i startbåt begge dager, Samt 6-8 personer til følgebåter begge dager. Lørdagen er det behov for 4 personer/ungdommer til poster rundt på øyene. I tillegg til dette er det ALLTID behov for gode vaffelstekere og ledige hender til å ivareta det sosiale.

- OAS Mesterskapet for en type kjølbåter 29. og 30. mai. Det er behov for 2 personer til startbåt og 2 personer til bøyebåt på tirsdag 29. mai. KNS dekker opp onsdag 30. mai.

- Finale skoleseilasene RS Feva 15. til 17. juni. Baneseilas bjørvikabanen. Det er behov for 3 stk personer til startbåt, og 4 personer til bøye og følgebåter. Her er behovet for noen gode vaffelstekere og miljøarbeidere også tilstede.

- NM i IF 17. til 19. august. Dette arr. Er det Dag Sem som holder i. Og jeg vet at en del av dere allerede har forpliktet dere til dette.

Det er mange plasser som skal fylles, og jeg håper at dere ser deres besøkelsestid og trår til der dere har mulighet. Det pleier å være veldig sosialt og hyggelig å arrangere. Spesielt er det gøy at vi har to arrangement rettet mot juniorer, slikt blir det ekte seilglede av. Så min bønn til dere er STILL OPP og vær med å bygge opp under vår idrettssatsning.

De aller beste intensjoner Alex Quirk, Idrettssjef.
OS Hederstegn utdelt på årsmøtet.

Postet av Oslo Seilforening den 6. Mar 2012

Sissel Tove Åsberg og Elisabeth Kolstad ble tildelt Oslo Seilforenings hederstegn på foreningens årsmøte 1. mars.

De ble tildelt hederstegnet for sin mangeårige gode innsats for foreningen.

Sissel Tove som foreningens første kvinnelige styreleder og medlem i styret i 8 år og medlem av valgkommiteen siden.

Elisabeth som foreningens kasserer og regnskapsfører i 8 år og senere revisor.

Vi gratulerer!
Vedtak fattet på årsmøtet 1.mars 2012

Postet av Oslo Seilforening den 6. Mar 2012

Styret i Oslo Seilforening fremmet 4 forslag til årets årsmøte i Oslo Seilforening, og alle forslagene ble vedtatt.

Innkomne forslag :

Det var i år ingen innkomne forslag fra medlemmene. Styret hadde 4 forslag

1. Justering av lovene

Norges Idrettsforbund har gjennomgått sin lovnorm for idrettslag, og gjort noen endringer som alle idrettslag må følge. Dette betyr at vi må gjøre enkelte endringer i våre lover som ble vedtatt på foreningens årsmøte 4.mars 2010.

Forslag til vedtak: Oslo Seilforening vedtar lovendringene som er foreslått av Oslo idrettskrets / NIF.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Foreningens nye lover finner du her.

 

2. Kollektivt abonnement på Seilmagasinet for alle foreningens hovedmedlemmer

Seilmagasinet har kommet med et tilbud til Oslo Seilforening om at alle medlemmer kan tegne et kollektivt abonnement, som da vil være vesentlig billigere enn om man tegner eget privat abonnement.

Det kollektive abonnementet vil koste kr. 34,-/blad x 10 nummer = 340,-/år (mot normalt 769,-)

(96 av foreningens 767 hovedmedlemmer har abonnement i dag, som vil bli billigere)

Fordeler foreningen/du vil få med dette er:

- Egen foreningsside i alle nummer med økt informasjon fra OS til medlemmer samt andre

- 10 gratis annonsesider/år ved siden av vår egen side til våre sponsorer (totalt 50.000 lesere)

- Sterkere profilering av foreningen

- Billigere regatta / påmeldingssystem (4% i stedet for 6%)

- Større profilering av egne regattaer med Seilmagasinet som samarbeidspartner

- Økt informasjon om seiling til alle våre hovedmedlemmer = mulig økt aktivitet.

Forslag til vedtak: Oslo Seilforening vil fortsatt beholde vårt medlemsblad Bris, men i tillegg tegne et kollektivt abonnement på Seilmagasinet for våre hovedmedlemmer. Kontingenten skal da økes tilsvarende for våre hovedmedlemmer, slik at dette ikke blir en økt kostnad for foreningen.

Kontingentøkningen er ikke medtatt i styrets forslag til kontingenter og budsjett, og kommer derfor på toppen av dette. Ny kontingent for hovedmedlemmer vil da bli kr. 1040,-

Forslaget ble vedtatt med 30 stemmer for, 5 i mot.

Protokollført : Ved inngåelse av avtalen skal styret påse at det tidsmessig er rom for oppsigelse i forhold til eventuelle vedtak om å avslutte avtalen i kommende års årsmøter.


3. Endring av foreningens havnereglement.

Oslo Seilforenings styre ønsker å hindre en ”forsøpling” av vår øy og havn, ved at ubrukte og ikke vedlikeholdte båter blir liggende i havnen eller på øya. Styret foreslår derfor å endre vår paragraf 13 i vårt havnereglement

Havnereglementet av mars 2009 pkt 13 lyder i dag som følger :

”13. Båteierne er pliktige til å rette seg etter de rimelige direktiver ”havnesjef” eller oppsynsmannen gir. Bl.a. kan båter bli midlertidig flyttet hvis det skal utføres arbeider på havnen. Medlemmer plikter også å ta hensyn til hverandre og bidra til et godt miljø på Lille Herbern.”

Styret foreslår at denne endres til :

13. Båteierne er pliktige til å rette seg etter de rimelige direktiver ”havnesjef” eller oppsynsmannen gir. Bl.a. kan båter bli midlertidig flyttet hvis det skal utføres arbeider på havnen.

Videre kan ”havnesjef” og/eller daglig leder gi skriftlig pålegg til båteiere som ikke i rimelig utstrekning vedlikeholder sin båt om å foreta rimelig og nødvendig vedlikehold. Det samme gjelder for båter som over tid ligger i havnen uten å være sjødyktige.

Manglende etterfølgelse av slike pålegg vil medføre at båteier kan pålegges å fjerne båten fra havnen for egen regning. Pålegg om fjerning skal besluttes av styret i Oslo Seilforening.

Medlemmer plikter ved bruk av og ved ferdsel og opphold i havna å ta tilbørlig hensyn til hverandre og bidra til et godt miljø på Lille Herbern.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Foreningens havnereglement finner du nederst under foreningens lover her.

4. Styret gis fullmakt til å arbeide videre med prosjektet ”OS mot 2025”

Styret har satt i gang prosjektet ”OS mot 2025” med et mulighetsstudie for Lille Herbern og et mulig nytt klubbhus. Dette er nærmere beskrevet på side 6 i Bris nr. 1/2012

Mulighetsstudiet vil bli nærmere presentert på medlemsmøtet rett etter årsmøtet.

For å kunne arbeide videre med prosjektet ber styret om årsmøtets godkjenning til å omdisponere eventuelle ubenyttede midler i budsjettet, så man kan igangsette eventuelle søknader mot kommune, Plan & bygningsetat etc.

Forslag til vedtak: Oslo Seilforenings styre får fullmakt til å omdisponere eventuelle ubrukte midler fra budsjettet for å videreføre arbeidet med prosjektet ”OS mot 2025”

Vedtatt med 32 stemmer for, 2 i mot og 1 blank.

Protokollført : Planlagt vedlikehold og opprusting skal gjennomføres, slik at midler avsatt til disse formål kan ikke omdisponeres

 

Kontingenter og avgifter 2012 :

Kontingenter og avgifter for 2012 er gjengitt i Bris nr 1 for 2012 og ble derfor henvist til.

Styret foreslår fire endringer i forhold til forrige år :

- Kontingent hovedmedlem økes fra kr. 550,- til kr. 700,- (+ Seilmagasinet kr. 340,- = totalt kr. 1040,- pr. hovedmedlem(kan ikke velges bort))

- Bryggeplass pr cm. Båtlengde økes fra kr. 19,- pr meter til kr. 21,- pr meter

- Vinteropplag økes fra kr. 90,- pr meter til kr. 100,- pr meter (regnet i hht formel)

- Boblehavn avgift økes fra kr. 2 300,- til kr. 2 550,-

Endringene ble enstemmig vedtatt.
Ny deltids stilling som idrettsansatt i foreningen

Postet av Oslo Seilforening den 6. Mar 2012

Oslo Seilforening ønsker å øke og videreutvikle vår idrettssatsing i foreningen, og søker derfor etter en person til en deltidsstilling som idrettsansatt.

Dersom du føler du kan bidra med noe for å videreutvikle foreningens idrettsatsing, så send inn en søknad til post@osloseilforening.no innen 15/3-2012 med en CV og beskrivelse av deg selv, og hva og hvordan du kan hjelpe foreningen med dette. Ta gjerne kontakt med Jan Petter, tlf. 91791239 eller mail med spørsmål.

Foreningens foreløpige tanker rundt en idrettsansatt som ble presentert på vårt årsmøte er:

Målsetting: Ansette en person med hovedfokus på idrettslige aktiviteter for å øke kapasitet og kvalitet.

Omfang: Deltidsstilling i sommerhalvåret, fra april/mai til september/oktober (ca 80% stilling mai,juni,aug sept, 40% april og oktober + noe gjennom vinteren). Han /hun vil også kunne jobbe på timebasis etter avtale med daglig leder i vintermånedene med planlegging og tilrettelegging av sommeraktivitetene/kurs etc.

Effekt: En idrettsansatt / hovedtrener skal være en ressurs for foreningen, og være med på å organisere og tilrettelegge for frivillighetsarbeidet samtidig som foreningen blir mer profesjonell og kan tilby enda bedre kvalitet til medlemmene i fremtiden.

Han/hun skal også om mulig hjelpe til med andre oppgaver for foreningen ved behov.

Styring: Den idrettsansatte rapporterer til foreningens daglige leder, og arbeidstid og oppgaver avtales med ham/henne.

Å koordinere og videreutvikle foreningens eksisterende aktiviteter

Vannsportklubben 6-12 år, mandager

•Foreldredrevet + 1 trener
•Planlegge og styre aktivitetene
•Sørge for at oppmenn og trenere er til stede.
•Videreutvikle konseptet

Tirsdagsseilasene

•Sørge for at Startere/arrangører er på plass
•Vedlikeholde resultat & deltakerlister
•Holde utstyr i orden
 
Flerskrogsgruppa, onsdager
 
•Koordinere treningen
•Videreutvikle konseptet
•Autorisasjon av godkjente rormenn
•Holde utstyr i orden Ungdomsgruppa, torsdager

Ungdomsgruppa, torsdager

•2 eller 3 trenere + oppmann
Delta på treningene
•Koordinere trenere og oppmenn / ”vaktlister”
•2/3 grupper: Nybegynnere / viderekommende/flerskrog?
•Få deltakerne med på regattaer / arrangere treningsturer etc.
•Videreutvikle konseptet
•Koordinere trenere og oppmenn / ”vaktlister”
•2/3 grupper: Nybegynnere / viderekommende/flerskrog?
 

Foreningens klubbmesterskap, regattaer som RS Feva raid, NM, etc.

•Sørge for at Startere/arrangører er på plass
•Motivere til deltakelse
•Vedlikeholde resultat & deltakerlister
•Assistere gjennomføringen av mesterskapet.

Sammen med daglig leder å videreutvikle nye aktiviteter for foreningen

•Seilskoletilbud for barn i sommerferien 
•SFO tilbud til skoler
•Samarbeid med andre foreninger (for eksempel KNS)
•Seilkurstilbud til barn med ”lærevansker”
•Utvikle formene for våre egne regattaer som Raid etc.
•Forskjellige kurs for foreningens medlemmer
•Følge opp utdanning av trenere, arrangører og dommere
 

Å videreutvikle foreningens informasjon/kommunikasjon mot/med medlemmer

•Bidra på hjemmeside, FaceBook, Seilmagasinet og i Bris med informasjon om kommende aktiviteter.

•Innhente informasjon utenfor klubben som er av interesse for unge medlemmer.
•Være en aktiv aktør for å opprettholde/skape samarbeid med andre klubber, sponsorer eller arrangører som selv er aktører innen vannsport for ungdom.
Båtførerprøven kurs 10 - 12. februar

Postet av Oslo Seilforening den 2. Feb 2012

Oslo Seilforening har satt opp et båtførerprøve kurs helgen 10-12 februar. Kurset avholdes hos KNS i Huk Aveny 1. Det er fortsatt ledige plasser, så meld deg på nå, og bli en sertifisert båtfører!

KNS er teknisk arrangør og kurset avholdes hos KNS i Huk Aveny 1. Det er fortsatt ledige plasser igjen på kurset, så benytt vinteren til å ”sertifisere” deg og bli en tryggere båtfører.

OS Medlemspris: kr. 1400,- (+ eksamensavgift til Norsk Test, kr. 541,- og eventuell bok, ”på rett kurs” kr. 200,-)

Dette er en flott mulighet til å møte mange OS medlemmer, og ”sertifisere” deg nå på vinteren, så kommer også våren og sommeren ”litt nærmere..”

Meld deg på kurset ved å sende inn denne mailen med Navn, Adresse, Telefon, e-post og fødselsdato, samt betale inn kr. 1400,- til foreningens konto: 60010540081

Mer informasjon om kurset finner du her.(bortsett fra datoene som er 10-12.februar, som er for OS medlemmer spesielt.)
Innkalling til OS årsmøte 1. mars 2012

Postet av Oslo Seilforening den 23. Jan 2012

Vi innkaller med dette til Oslo Seilforenings 126. ordinære årsmøte torsdag 1. mars 2012 kl. 19.00 hos KNS Sal A, Huk Aveny 1, 0287 Oslo.

Nå er også styrets forslag 1 - 4 lagt ut her.

Styrets forslag 1 til årsmøtet - justering av våre lover. Ny lovtekst finner du her. Våre gjeldende lover finner du her.

Styrets forslag 2 og 3  til årsmøtet - kollektivt abonnement på Seilmagasinet, og justering av vårt havnereglement

Styrets forslag 4 til årsmøtet - videreføring av prosjektet "OS mot 2025"

Se hele innkallingen samt årsberetning i siste nummer av Bris. Meld deg gjerne på møtet her (ikke obligatorisk..)

 

Innkalling til det 126. ordinære årsmøte i Oslo Seilforening

Tid: Torsdag 1. mars 2012 kl. 19.00

Sted: KNS, Sal A, Huk Aveny 1, 0287 Oslo

DAGSORDEN:

- Godkjenning av innkalling

- Valg av møteleder og referent

- Årsberetning og regnskap 2011

- Forslag til årsmøtet. Styrets + innkomne forslag som må være styret i hende senest 15. februar 2012

- Kontingenter og avgifter

- Budsjett 2012

- Valg

Forslag til styrekandidater kan sendes valgkommitéen ved:

Dag Sem, Ullernchausseen 114, 0284 Oslo, post@dagsem.no

Innsendte forslag vil bli lagt ut her senere.

Rett etter årsmøtet vil det bli avholdt medlemsmøte, med info om kommende sesong etc.

 
Med hjerte for økonomi

Postet av Oslo Seilforening den 10. Jan 2012

Vi er på jakt etter ny kasserer (og revisorer) til Oslo seilforenings styre.

Med hjerte for økonomiVi er på jakt etter ny kasserer til Oslo seilforenings styre. Nåværende kasserer ønsker styret å bruke i andre funksjoner, og det er naturlig å søke etter en erstatter. Veldig fint om vi kan få inn en som vet forskjellen på debet, kredit og selvslående fokk. Vi retter derfor denne henvendelsen til alle som har båt i havna, i håp om å finne en som kan bidra, enten det er deg, eller en favorittgast.Foreningen bruker et profesjonelt regnskapsbyrå, og har gode rutiner med daglig oppfølging av leder i Oslo Seilforening. Det betyr at arbeidsoppgavene nødvendigvis ikke er veldig omfattende. Men vi ønsker noen som kan fungere både som controller, og legge strategiske føringer for økonomien.

Ettersom våre nåværende revisorer ønsker utskifting, er vi også på utkikk etter nye revisorer.

Vi ber om at alle henvendelser rettes til valgkomiteens formann, på mail;post@dagsem.no