Styret i Oslo Seilforening

John Fullman

Rolle: Styreleder
Tlf: 97702787
Epost: styreleder@osloseilforening.no


Karina Eriksen

Rolle:Nestleder og foreningsansvarlig
Tlf: 91789302
Epost: nestleder@osloseilforening.no

Hege Gjedebo Haug

Rolle: Kasserer
Tlf: 41407474
Epost: kasserer@osloseilforening.no


Cathrine Teilman

Rolle: Styremedlem Idrett
Tlf: 97139036
Epost: idrettsansvarlig@osloseilforening.no

Kjell Myrann

Rolle: Styremedlem anlegg
Tlf: 91775878
Epost: anleggssansvarlig@osloseilforening.no


Emilie Altmann

Rolle: Sekretær
Tlf: 93424998
Epost:sekretaer@osloseilforening.no


Maja Leivsdatter

Rolle: Styremedlem barn og ungdom
Tlf: 48504587
Epost: ungdomsrepresentant@osloseilforening.no

Hans Erik Lindbom

Rolle: Varamedlem anlegg og økonomi
Tlf: 90922097
Epost: adminvara@osloseilforening.no

Anne Haabeth Rygg

Rolle: Varamedlem idrett
Tlf: 93459650
Epost: idrettsvara@osloseilforening.no

Ivar Williksen

Rolle: Varamedlem forening
Tlf: 91354799
Epost: foreningsvara@osloseilforening.no

Noen

Rolle: Alt mulig og ingenting
Tlf: 123 45 678
Epost:post@osloseilforening.no