Styret i Oslo Seilforening

John Fullman

Rolle: Styreleder
Tlf: 97702787
Epost: styreleder@osloseilforening.no


Ines Habrecht

Rolle:Nestleder og anleggsansvarlig
Tlf: 90877785
Epost: nestleder@osloseilforening.no

Bjørn-Wiggo Renø

Rolle: Kasserer
Tlf:91136614
Epost: kasserer@osloseilforening.no


Cathrine Teilman

Rolle: Styremedlem Idrett
Tlf: 97139036
Epost: idrettsansvarlig@osloseilforening.no

Bjørnar Johnsen

Rolle: Styremedlem forening
Tlf: 91775878
Epost: foreningsansvarlig@osloseilforening.no


Emilie Altmann

Rolle: Sekretær
Tlf: 93424998
Epost:sekretaer@osloseilforening.no


Arne Haabeth

Rolle: Varamedlem anlegg og økonomi
Tlf: 98419284
Epost: adminvara@osloseilforening.no

Anne Haabeth Rygg

Rolle: Varamedlem idrett
Tlf: 93459650
Epost: idrettsvara@osloseilforening.no

Ivar Williksen

Rolle: Varamedlem forening
Tlf: 91354799
Epost: foreningsvara@osloseilforening.no

Noen

Rolle: Alt mulig og ingenting
Tlf: 123 45 678
Epost:post@osloseilforening.no