OS mot 2025 prosjektet - Regulering av øya Lille Herbern

Oppdatert september 2020

Det har i flere år vært jobbet med en regulering av øya vår.

Det er dannet en prosjektgruppe som består av:

Anne Haabeth Rygh

Ola Petter Gjessing

Ingunn Veimo

Tilo Pfleger

Ulrik Bugge

Denne gruppen jobber med reguleringen og oppgradering av bygningsmassen på øya.

Vi ønsker oss en tidsmessig oppgradering som tar hensyn til driften av idrettsforeningen og ikke minst naturen på øya.

Årsmøtet gir hvert år en status for arbeidet og det vil vi fortsette med, men vil du se hvor vi står i dag så følg linken her.

Har du spørsmål eller innspill så ta gjerne kontakt med:

Ulrik Bugge

90599331

nestleder@osloseilforening.no


Her finner du en presentasjon av prosjektet.