Langtidsplan idrett (2015-2025)

Oppdatert desember 2015

Oslo Seilforening har ukentlige aktiviteter hele sommerhalvåret. Vi har også forsøke å kikke inn i krystallkulen og definere hva som skal til for også å ha sukess i fremtiden. Ved jevne mellomrom revideres og oppdateres foreningens langtidsplaner.Oslo Seilforening er en idrettsforening som er underlagt NIF. Vår viktigste aktivitet er å sørge for at vi følger NIFs formålparagraf og har et idrettslig tilbud til våre medlemmer. Dette krever mye innsats hver eneste dag, samtidig som vi må sørge for å jobbe langsiktig. I vår langtidsplan kan du finne mer om foreningens ambisjoner/mål og hvordan vi skal satse for å komme dit. Du finner langtidsplanen her:

Langtidsplan - Idrett 2015-25 versjon november 2015.pdf

I løpet av vinteren 2020/21 har vi gjennomgått og justert det sportslige konseptet, særlig med fokus på barn- og ungdomsaktiviteter i foreningen.

Sportslig konsept Oslo Seilforening 2021-23.pdf