Medlemsfordeler i Oslo Seilforening

 Oppdatert mai 2023

- Gratis på ferge til Lille Herbern ( kr. 50,- for ikke medlemmer)

- Rabatterte priser på restauranten på Lille Herbern ved fremvisning av medlemskort før bestilling

- 20% rabatt på maling og utstyr hos Flügger, og samtidig mottar foreningen 5% støtte via Flügger andelen.

- 10% rabatt på ordinære varer på BestMarin Oslo på Filipstad og "Båtsupern" på Sjølyst.

- 10% rabatt på ordinære varer hos Jernia Skillebekk

- 30% rabatt på tauverk i løpende lengder hos Jernia Skillebekk

- Spesialpris på Mercedes-Benz og Smart hos Erik Arnesen Helsfyr AS, ta kontakt med: Ronny.nordby@erikarnesen.no

- Mulighet til å søke støtte for aktive seilere (se retningslinjer under)


Retningslinjer for tildeling av støtte aktive seilere

Foreningens medlemmer kan søke Oslo Seilforening om å dekke kontingenter til deltagelse i alle mesterskap så som NM, NoM , EM og VM, samt deltagelse i Eurolymp og World Cup. Det kan videre søkes om støtte til deltagelse i spesielt anerkjente regattaer med høyt sportslig nivå. Støtten har som målsetting å fremme aktivitet og økt deltakelse i seilaser utenfor egen klubb. Støttemidlene er primært tiltenkt juniormedlemmer (inntil 25 år).

Det kan videre søkes om støtte til transport av personer og utstyr, losji og eventuelle trenerutgifter. Tildelingen av midler til disse formålene vil bli gjort ved skjønn av styret.

Dersom beløpet som ønskes dekket overstiger kr. 3.000.-, må søknaden behandles i forkant av regattaen.

Ved tildeling av beløp over kr.3.000.- kan foreningen kreve mottager for motytelser i form av reiseberetning, foredrag etc.

Søknaden må være personlig og ikke felles for ett helt lag. Det skal dog noteres for hvilket lag og med hvilke andre deltagere deltagelsen gjelder for.

Søknadene må være styret i Oslo Seilforening i hende innen 01. november det året søknaden gjelder for.

Styret vil vurdere søknader over 3.000,- forløpende. Søknader under 3.000,- behandles en gang per år innen utgangen av desember.

Marinabygg

Kalender over bookinger av vårt marinabygg.