Båthavnen på Lille Herbern

For å få båtplass i havnen må man være medlem i foreningen, og tildeling av plasser utføres etter ansiennitet.

Pris for båtplasser for 2022 er kr. 31,- pr. breddecentimeter, og det tilkommer en tildelingsavgift på kr. 4000,- ved tildeling av plass.

Alle som har / ønsker plass i havnen må sende inn havneskjema innen 1. januar det året man søker for. Dersom man ikke gjør dette, vil plassen bli tildelt andre. Dette gjelder alle, selv om man også hadde båtplass forrige sesong.

Dersom du ønsker båtplass, meld deg inn i foreningen og send inn utfylt havneskjema til oss. Kun medlemmer blir satt på venteliste.

Foreningens havnereglement beskriver tildelingskriterier og regler for havnen

Oversikt over tildelte havneplasser med vaktliste og vaktinstruks finner du under.

Dersom du ønsker å bruke landstrøm i båten til lading av batterier, kan dette gjøres mot et tillegg på kr. 500,- Vær klar over farene med galvanisk og elektrolytisk tæring i båten ved bruk av strøm, som er godt beskrevet av Vidar Åsvang fra Milde Båtlag i denne artikkelen. Samme retningslinjer for bruk av strøm i båt gjelder i Oslo Seilforening.

Foreningens medlemmer har også mulighet til vinteropplag på Lille Herbern for båter inntil 27 fots lengde, eller mulighet til å ligge i foreningens boblehavn. Søknadsskjema finner du på egne sider

Vi har også rullerende vakthold i havnen blant båteierne, ut ifra egen vaktliste som settes opp på våren. Vaktholdet utføres i henhold til egen vaktinstruks, og unnlatelse av å møte på vakt medfører et ekstra gebyr på kr. 2500,-.