Styremøter

Oppdatert november 2019Styret i foreningen møtes regelmessig for å sikre drift og utvikling av idrett, forening og øy. Styremøtene arrangeres på øya om sommeren og på land om vinteren. Normalt arrangers det 8-10 styremøter per år.Dersom du har saker du ønsker å fremme for styret, vennligst ta kontakt med et styremedlem eller send saken til daglig leder som også deltar på styremøtene. Dersom du har saker du ønsker vedtatt oppfordres det til å presentere forslaget etter en enkels struktur (Hva ønsker man vedtatt (overskrift), kort om bakgrunn for forslaget, eventuelt beskrive konsekvenser (eks. økonomiske, ulemper eller fordeler), når du ønsker forslaget implementert og en kort beskrivelse av hva du forseslår vedtakets tekst skal være). Normalt ønsker man alle forslag til stryresaker mottatt en uke før møtet finner sted. Ta kontakt med daglig leder for informasjon om når neste styremøte finner sted.Styremøtene har normalt en relativt fast agenda:1. Gjennomgang av agenda og innkalling samt signering av protokoller2. Gjennomgang av siste styrereferat3. Status økonomi4. Status områdeansvarlige (havn, øy, forening, ungdom og idrett)5. Saker fra styrets års-agenda6. Andre saker som er meldt inn7. Eventuelt

Styrets års-agenda er relativt fast og baserer seg på 8-9 møter per år. Ved behov arrangeres flere møter.Januar/februar: Planlegge årsmøtet, saker til årsmøtet, Bris med innkalling og regnskapMars: Konstituering av nytt styre, Bris med sesonginfo, forslag fra årsmøtetApril: Sjøsetting, dugnad, aktiviteter for sommeren, (NSF seilting hvert 2. år)Mai/Juni: Sommeravvikling, komme i gang etter sommerenAugust: Høst arrangementer (Uke aktiviteter, høstcup og høstfest)September: Opptak av båter/vinterhavn, Bris, beslutte utkast til terminliste neste sesongOktober/November: Langtidsplaner, strategi og budsjett neste år, søknader om støtte.Desember: Årsmøteinnkalling med innkalling og regnskap, oppdatering av regnskapstall.