Kontrollkomite

Oppdatert november 2021

Oslo Seilforening har en valgt Kontrollkomite som for tiden består av:

  • Lars Sørbo, lars.sorbo@netnordic.no, tlf 97514590 (Leder)
  • Einar Marthinussen
  • Vara: Dag Andersen

Komiteens velges av årsmøtet, og dens oppgaver er nærmere beskrevet i foreningens organisasjonshåndbok.