Oslo Seilforening er som medlem av Norges Seilforbund underlagt Norges Idrettsforbunds lovverk.

Foreningens lover er derfor tilpasset NIF's lovmal.


Oslo Seilforenings lover godkjent av foreningens styre 17. januar 2022 finner du her.


Reglement for Oslo Seilforenings havn på Lille Herbern finner du her.