God jul!!

Postet av Oslo Seilforening den 23. Des 2008

Styret og ansatte i Oslo Seilforening vil med dette ønske alle medlemmer en riktig God Jul og et Godt Nytt År!!

                 
Ny HMS plan og krav om politiattest innen idretten

Postet av Oslo Seilforening den 9. Des 2008

Foreningen har nå utarbeidet en ny HMS Plan og også lagt ut informasjon om hvordan vi vil håndtere idrettens krav til politiattest for arbeid med mindreårige.

Vi vil oppfordre våre medlemmer til å sette seg nærmere inn i dette via våre sider.
Husk å sende inn havneskjema innen 1/1-2009

Postet av Oslo Seilforening den 9. Des 2008

Vi vil minne alle som ønsker plass i havnen, eller med jolle på land, om å huske å sende inn havneskjema innen 1/1-2009.

Vi jobber med omlegging av havnen, og håper ny havn vil være på plass innen sesongstart neste år.
Krav om politiattest i Oslo Seilforening

Postet av Oslo Seilforening den 11. Nov 2008

 

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trer i kraft 1. januar 2009.

I Oslo Seilforening blir ordningen håndtert på følgende måte:

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest.

Dette gjøres i samråd med: Daglig leder, Jan Petter Gamborg
e-post: post@osloseilforening.no
telefon: 91791239

eller hans/hennes stedfortreder: Idrettssjef, Sveinung Torgersen
e-post: storgersen@npaid.org
telefon: 90982811

Begge representanter har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til.

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

Innhenting på en-to-tre:

1: Søknaden om politiattest fylles ut av idrettslaget og den søknaden gjelder for, og undertegnes av begge. Jan Petter Gamborg sender søknaden til politiet.

2: Politiet sender attesten som ordinær post til den søknaden gjelder for. Den sendes ikke til idrettslaget.

3: Den søknaden gjelder for, skal framvise sin politiattest til Jan Petter Gamborg. Oslo Seilforening skal ikke lagre attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn.

Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Søknadsskjema fås på foreningens kontor, eller kan lastes ned her og leveres til Jan Petter Gamborg, som vil utfylle dette videre og sende inn til politiet.

Mer informasjon om politiattester innen idretten kan dere finne her.

Med vennlig hilsen
Styret i Oslo Seilforening.
NM-gull til Geir Victor Svendsen og Team Oslo Match

Postet av Oslo Seilforening den 5. Okt 2008

For andre gang i år drar Geir Victor Svendsen hjem en NM tittel til Oslo Seilforening, denne gang i NM i matchseiling. I finalen møtte Geir Victor en 14 år gammel danske! Les Geir Victors egen rapport.

"Det er med glede jeg kan meddele at vi har tatt hjem nok et NM gull til Oslo Seilforening. Mitt andre for sesongen av to gjennomførte NM`er og totalt tre treninger, to i snipe og ett i Match Race. Kanskje det er på tide å tenke på å trene litt mer? Denne gangen kom gullet i Match Racing. Jan Petter Gamborg, Dag Andersen, Petrus Eide og Are Fischer drev båten frem og vi knuste all motstand. Vi vant overlegent Round Robin som er den serien hvor alle seiler mot hverandre en gang. Deretter går de fire beste til semifinale og deretter de to vinnerne av semifinalen til Gullfinale. Der knuste vi en ung Danske med 2 – 0. Laget har ikke seilt sammen på 2 år så dette var høyst overraskende. Vinden på lørdag var alt fra nesten ingen ting til 6 sek/m i kastende. I dagens finaleseilaser var det perfekte forhold med masse vindskift og fra 4 – 6 Sek/m vind fra vest. Vi så mange OS båter som var ute og heiet på oss, det takker vi for. Det er inspirerende og få heiarop når man runder merker fra sine egne."

 

Oslo Seilforening gratulerer Geir Victor og resten av gutta i Team Oslo Match med seieren!
HMS

Postet av Oslo Seilforening den 29. Sep 2008

Oslo Seilforening har gjort en risikovurdering av oppgaver som utføres i foreningen, og nedenunder finner du vår beredskapsplan, avfallsplan samt risikovurderingen (sist oppdatert mai 2011).

Beredskapsplan ved ulykker for Oslo Seilforening.

Hensikten med denne beredskapsplan er å sikre at eventuelle uhell og katastrofer blir varslet de rette instanser og at skadeomfang minimeres. Ved alle slike hendelser kan foreningens daglige leder kontaktes på tlf 91791239 i tillegg til varsling som beskrevet under. Det skal fylles ut og sendes inn avviksrapport som kan lastes ned fra foreningens hjemmesider. Send gjerne pr. e-post til: post@osloseilforening.no

Brann:

- Ved brann skal brannvesenet straks varsles på tlf 110.

- Forsøk å slukke brannen med brannslukningsapparater som er utplassert i samtlige bygninger på øya. Det er satt opp selvlysende skilt ved apparatene.

- Ved brann på kjøkkenet / ved gasskomfyr, skal CO2 apparat som står ved døren inn til kjøkkenet benyttes.

- Ved brann i båt i havnen, forsøk å fjerne omkringliggende båter så brannen ikke sprer seg, men vær forsiktig pga. eksplosjonsfare i propananlegg samt drivstofftanker om bord.

Ulykker eller personskade / illebefinnende:

- Dersom det skulle skje ulykker med personskade, eller personer skulle få et illebefinnende, kan lege / sykehus kontaktes på legevakten, tlf: 22932293, eller ved livstruende tilstander tlf 113

- Ved forgiftning eller at noen har fått i seg farlig veske, skal alltid giftinformasjonen kontaktes for å rådspørres om korrekt behandling. Tlf: 22599100

- På foreningskontoret i fergemannsboligen står det førstehjelpsutstyr for å stanse blødninger og liknende, og også informasjonsbok om livreddende førstehjelp.

Drukning:

- Ved eventuelle drukningsulykker eller misstanke om dette, kan Oslo Havnepoliti kontaktes på telefon 22705800. Hjerte/Lungeredning må igangsettes umiddelbart, og pågå helt til politi / lege kommer. Ring også 113 for å få veiledning av kyndig personell.

- Informasjonsbok om livreddende førstehjelp står sammen med førstehjelpsutstyr på foreningens kontor.

Forurensing:

- Ved akutt forurensing av olje eller drivstoff, kan brannvesenet kontaktes på telefon 110 eller 98225871 (Havnestasjon). De har oljelenser, absorpsjonsmidler etc.

- En oljeberedskapsveske er anskaffet av foreningen, for å gjøre førstehånds skadebegrensning, eller rydde opp i små utslipp. Denne står på foreningens kontor

- Absorpsjonsmidler (miljøbark) er også anskaffet, og er lagret i foreningens kajakk- og masthus. Denne skal strøs over forurensingen(på vann eller land)og vil da trekke til seg oljen. Vær obs på at barken lett kan trekke seg inn i båters kjølevannssystem og tette disse, så bark skal samles opp etter bruk.

- Produktark med instruksjon for bruk står i foreningens HMS perm på foreningskontoret.

 

Avfallsplan for Oslo Seilforening.

Hensikten med denne avfallsplan er å sikre at foreningen og foreningens medlemmer samt restaurant håndterer avfall på en god og sikker måte og i henhold til forskriftene.

Oslo Seilforening har ca 190 båtplasser til fritidsbåter i havnen, og plass til ca. 70 mindre båter i vinteropplag på land, og 40 båter i vinteropplag i boblehavn.

Søppelhåndtering:

- Foreningens husholdningsavfall samt søppel fra foreningens restaurant skal kastes i container som er plassert på øyas nordre hjørne. Denne containeren tømmes ukentlig i sommersesongen av Lindøya slipp, som også har søppelhåndteringen for de andre øyene i indre oslofjord.

- Det er også utplassert egen glasscontainer på samme sted, så glassflasker kan kastes der.

- Panteflasker skal settes ved siden av søpledunkene, så vil disse samles opp av foreningens vaktmester, som leverer inn disse i returautomater.

Håndtering av avfall på foreningens vårdugnad:

- Det bestilles en eller to containere på landsiden til foreningens vårdugnad, hvor avfall fra øya blir fraktet over og kastet i denne.

- Avfall som karakteriseres som farlig avfall, som for eksempel halvfulle bunnstoffbokser, olje / kjemikalier, batterier, elektriske apparater, kjøleskap etc. skal ikke kastes i containeren, men stilles i foreningens miljøstasjon i kajakk/masthus eller i enden av Herbernveien.

- Kvister og løv kan legges på foreningens Sankthansbål, men pass spesielt på at ikke plast, impregnerte materialer etc. blir lagt på bålet, men blir kastet i dugnadscontaineren.

Håndtering av avfall ved båtpuss:

- Ved puss av båter skal slipestøv samles opp ved for eksempel å legge plast under, eller ved å benytte industristøvsuger sammen med vakumskrape/pussemaskin. Pussestøvet skal leveres i foreningens miljøstasjon. For mer informasjon, les brosjyren Båtliv – en ren glede.

- Foreningen har til utlån plast til å legge under båten ved pussing

- Eventuelle bunnstoff / malingrester skal leveres i miljøstasjonen.

- Spillolje, brukt frostveske etc. skal leveres i miljøstasjonen i lukkede dunker.

Det er en miljøstasjon for Oslo Seilforening i foreningens kajakk- og masthus for levering av farlig avfall som spillolje, frostveske, oljefilter, malingsrester og bunnstoffavfall etter båtpuss. Dette skal hensettes i egne merkede tanker/beholdere, i to stk 700 liters pallcontainere av plast merket med ”malingrester” og ”olje/frostvestke”. Det er også satt ut en 700 liters pallcontainer av plast for deponering av batterier i enden av Herbernveien. Miljøstasjonen skal holdes låst, kode opplyses av fergemann eller vaktmester.

Vaktmester passer daglig på at farlig avfall ikke hensettes ved siden av beholderne.

Miljøstasjonen tømmes av Oslo Kommune Renholdsetaten jevnlig, to til tre ganger pr. år etter at Oslo Seilforening tar kontakt og rekvirerer tømming.

Foreningens medlemmer informeres via våre nyhetsbrev pr. e-post om våre HMS krav og avfallsplan i forkant av årets vårpuss, og i forbindelse med opptak til vinteropplag.

Risikovurdering for Oslo Seilforening. Mai 2011

Hensikten med denne risikovurdering er å belyse oppgaver som utføres hos Oslo Seilforening, og hvilke mulige farer disse oppgavene medfører, og på denne måten unngå skader og uhell.

Foreningens ferge mellom Herbernveien og Lille Herbern:

- Fergen skal hvert år gjennomgåes før sesongen startes, og tilfredsstille gjeldende krav. Den skal ikke lenger godkjennes av Sjøfartsdirektoratet, men disse kan komme og inspisere at gjeldende krav og regler følges.

- Driften av fergen skal gjøres av godkjente fergeførere med godkjent sertifisering.

- Fergen har en del dispensasjoner fra enkelte krav, og fører skal til enhver tid sørge for at gjeldende krav og regler blir fulgt.

- Det står en perm med gjeldende sertifiseringer etc. på foreningens kontor

Opptak og utsett av båter med foreningens truck:

- Trucken skal kun benyttes av personer med gyldig truckførerbevis for stortruck

- Trucken samt løfteutstyr skal ha fulgt pålagte godkjenningsrutiner og være godkjent og sertifisert.

- Det er viktig at ingen oppholder seg under hengende last, eller innenfor truckens arbeidsområde.

- Det står en perm med gjeldende sertifiseringer etc. på foreningens kontor

Reparasjonsarbeider av brygger og bygninger:

- Ved reparasjonsarbeider av brygger og bygninger er det viktig at de som utfører dette arbeidet har godkjente sertifikater for det arbeidet /utstyret som skal utføres, for eksempel sveisesertifikat dersom sveisearbeider skal utføres, og at man benytter verneutstyr, som for eksempel sveisemaske og hansker.

- Ved arbeider i havnen med for eksempel flytting av utriggere, kontroll av kjettinger etc, bør man dessuten være 2 personer, slik at en kan hjelpe til dersom noe skulle tilstøte den andre.

Arrangering av trening, kurs og regattaer:

- Ved eventuelle drukningsulykker eller misstanke om dette, kan Oslo Havnepoliti kontaktes på telefon 22705800. Hjerte/Lungeredning må igangsettes umiddelbart, og pågå helt til politi / lege kommer. Ring også 113 for å få veiledning av kyndig personell.

- Informasjonsbok om livreddende førstehjelp står sammen med førstehjelpsutstyr på foreningens kontor.

- Foreningens følgebåter skal kun benyttes av godkjent personell etter avtale med daglig leder, og det skal alltid være med redningsvester til alle om bord.

- Arrangører av trening, kurs og regattaer tilbys også gratis førstehjelp og livreddingskurs etter avtale med daglig leder.

- Det skal fremvises politiattest for alle som utfører oppgaver som innebærer tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Oversikt over dette skal holdes på foreningens kontor.

Båthavnen / ytre miljø:

- Vi har ca. 190 båtplasser i båthavnen, og samtlige båter har motorer om bord, som utgjør en viss forurensingsfare. Foreningen har derfor kontaktet Oslo Kommune, renholdsetaten, og fått utplassert en Miljøstasjon i kajakkhuset på Lille Herbern hvor farlig avfall som olje, frostveske, bunnstoffavfall etc. skal kastes, samt i enden av Herbernveien hvor kasserte batterier kan deponeres. Dette blir jevnlig tømt av Oslo Kommune.

- Det er anskaffet absopsjonsmidler til bruk ved eventuelt oljesøl fra båter i havnen, og det er lagt ut informasjon på foreningens hjemmesider om rutiner ved eventuelle ulykker, og registrering av avvik.

- Båter som ligger på land om vinteren, og som pusses og klargjøres på våren vil kunne forurense dersom bunnstoffet ikke blir samlet inn og levert til miljøstasjonen. Informasjon om og rutiner for dette er også sendt alle med båt på land, og ligger på foreningens hjemmesider.

- Ved avholdelse av foreningens Sankthans feiring med Sankthansbål, skal det holdes streng kontroll med hva som legges til bålet, slik at ikke plast, impregnerte materialer etc. blir lagt dit, men kastet i containeren under foreningens vårdugnad.

Avviksskjema for Oslo Seilforenings HMS, ved ulykker, brudd på avfallsinstruks, og forurensing av ytre miljø.

Ved eventuelle avvik fra foreningens rutiner, skal dette rapporteres på dette skjema, og arkiveres på foreningens kontor. Avviksrapportene kan også lastes ned fra vår hjemmeside, under seilforeningen - HMS, og sendes pr. e-post til post@osloseilforening.no
Ansatte

Postet av Oslo Seilforening den 17. Sep 2008

 

Jan Petter Gamborg (1966)

Daglig Leder

OS-medlem siden: 1992

Båt: Bavaria 38 Cruiser "FarFørr"

Brenner for: Det meste...Seiling i alle varianter..Vannsportklubb og juniorsatsing, samt at øy, havn og bygninger blir satt i ordentlig stand og holdt ved like.

Vi må ikke glemme at vi er en idrettsforening. Vårt aktivitetsnivå bør økes med flere deltagere på egne regattaer, og også på andre regattaer rundt om.

E-post: post@osloseilforening.no

 

 

Vitaliy Valter (1959)

Vaktmester

OS medlem siden: 2000

Båt: Coronet
Brenner for: Øyas fantastiske atmosfære.

E-post: vvalter@start.no
Velkommen til Høstfest fredag 26. september

Postet av Oslo Seilforening den 11. Sep 2008

Foreningens tradisjonelle høstfest med premieutdeling er i år satt til 26/9 og starter med velkomstdrink og flaggheising kl. 19.00 presis.

Det er begrenset med plasser, så vær rask og meld deg på innen 24/9.

Festen starter med flaggheis og velkomstdrink kl. 19.00 sharp, med påfølgende premieutdeling fra foreningens tirsdagsseilaser.

Det vil bli servert Tapasbuffet, og dessert med kaffe, og prisen for festen er satt til kr. 200,- som betales der.

Bindende påmelding sendes pr. e-post til post@osloseilforening.noinnen onsdag 24. September. På grunn av . plassbegrensninger bør man være raske… first come – first serve. (det kan fort bli fullt…)


for Oslo Seilforening

Jan Petter Gamborg
Daglig leder
Rabattavtale med Jernia Skøyen

Postet av Oslo Seilforening den 1. Sep 2008

Foreningens rabattavtale med Jernia er nå utvidet med Jernia Skøyen. Foreningen har allerede avtale med Jernia Skillebekk som utvides med dette til også å gjelde Jernia Skøyen i Karenslyst Allé. Rabatten er 10% og gjelder alle ordinære varer. Som med alle andre medlemsfordeler gjelder det å ha med medlemskortet når man kommer til kassen...Invitasjon til OS Høstregtta / OAS kretsmesterskap 6-7 september

Postet av Oslo Seilforening den 25. Aug 2008

Oslo Seilforening arrangerer høstregatta helgen 6 - 7 september. Også i år er dette også KM for Oslo og Akershus Seilkrets for kjølbåter.

Regattaen er åpen for alle kjølbåtklasser, og er også rankingseilas for Knarr klassen.

Påmeldingsfrist er satt til 1/9, og påmelding kan gjøres ved å følge denne linken.

Påmeldingsavgift, kr. 300,- bes innbetalt til Oslo Seilforenings konto: 6001.05.40081 også innen 1/9. Ved betaling på banen økes kontingenten til kr. 400,-

Seilingsbestemmelsene finner du her.

Ta gjerne kontakt med andre seilere du kjenner og få dem også til å melde seg på.

Vi sees på banen!
Utlån av båter til Express NM helgen 22-24 august

Postet av Oslo Seilforening den 13. Aug 2008

Er det noen som eier en Expressbåt som de kunne tenke seg å låne ut til Nordisk Mesterskap og NM som går av stabelen neste helg? Express til utlån
Er det noen som eier En Expressbåt som de kunne tenke seg å låne ut til Nordisk Mesterskap og NM som går av stabelen neste helg.

Vi vet vertfall om et par team fra vestlandet som kunne tenke seg å ta turen dersom det dukket opp en båt i området. Vestlendingene stilte gladelig med båt for østlendingene i fjor, så det hadde jo vært fint å stilt opp for dem denne gangen.

Dersom det er noen østlendinger som har en båt de er tålelig fornøyd med, eller kjenner til en, så ta kontakt med Jan Fredrik Knudsen (jfk@n142.no) eller Mathias Friis (mathias@mediafront.no) så skal vi opprette kontakt å få dette til å gå så knirkefritt som mulig.

(PS. Det er som oftest bare båt og ikke seil, dere låner ut – så det er ofte bare positivt å låne bort båten da det som regel blir forbedringer på den og ikke slitasje.)

Vennlig hilsen
Mathias Friis


Korrigert invitasjon til "Strandhugg" helgen 23 - 24 august

Postet av Oslo Seilforening den 8. Aug 2008

Som det ble nevnt på vårt årsmøte i mars og også på Øyas-dag, vil vi i år forsøke å starte en ny tradisjon i foreningen,"Strandhugg", hvor foreningens medlemmer reiser ut på tur i felleskap. Det blir stafett-regatta og annen morro....

At foreningens medlemmer reiser ut på tur i fellesskap til et bestemt sted hvor man samles og hygger seg, er ikke noe nytt i Oslo Seilforening. De som har lest foreningens 50 års jubileumsbok, kan på side 10 og 11 lese om tradisjonen om ”Havskårture” som samlet opp til 200 deltagere senhøstes til en utflukt til Nordre Langåra. På disse turene hadde de også forskjellige konkurranser som kapproing, pølse- og melspising, tautrekking med mer.

På bakgrunn av denne gamle tradisjon og ytrede ønsker om felles utflukt, inviterer foreningen derfor til STRANDHUGG !

Hei igjen.

Førstkommende helg arrangeres vårt varslede Strandhugg, og vi har kommet frem til at vi vil gjøre en liten endring i programmet m.h.t. destinasjonen for denne utflukten. Ved nærmere befaring av ankringsforhold / bålmuligheter etc, har Skogerholmen (som ligger like sør for middagsbukta) kommet opp som et godt alternativ..

Dette synes derfor som et bedre mål enn Langåra, men er avhengig av at vi klarer å få holdt av tilstrekkelig med plasser mot land. Familien Quirk har tatt på seg å ordne dette.

Det vil bli gitt informasjon om endelig destinasjon på Lille Herbern kl. 10.00 lørdag formiddag, ved oppslag på Marinaen. (De som eventuelt ikke kommer innom derfra kan få info fra Jan Petter om dette på tlf: 91791239 før kl. 10.45 lørdag)

Strandhugg til Skogerholmen, (eller Sør-Vestre ende av Langåra (Middagsbukta)) helgen 23 – 24 august.

Denne utflukten ønsker vi å gi et litt sportslig preg ved at vi ønsker å lage en litt spesiell regatta:

Start fra havnen (med seil nede, liggende i en båsen) kl. 11.00 lørdag.(Motor kan kun benyttes frem til det nordre fyret utenfor innseilingen til øya.)

Målgang (man melder selv inn korrekt tid) blir enten ved passering av linje mellom stake vest for Høyerholmen(ved Tom Murstad Sjøleir), og rødt skilt med ”Kabel” på østsiden av Langåra

Det vil bli seilt i forhold til LYS handicap, og spesiell premiering blir holdt på kvelden. For returen på søndagen vil man benytte de korrigerte tidene fra seilasen ned, og starte etter Gunder metoden, så de som ligger bakerst starter først, og lederen starter sist. Man vil da kunne få de fleste samlet inn til målgang som blir ved passering av nordre fyr utenfor Lille Herbern.

Under oppholdet på Skogerholmen (alt. Søndre Langåra) vil vi sørge for griller og leirbål, men man må selv ha med seg mat og drikke. Vi vil også ta med en Zodiac følgebåt samt ”romperister” for å få litt vannlek for store og små. Vi vil også ta med 2 av våre 2-krona seiljoller, som vi vil lage en seil-stafett med for de som ønsker å være med på dette. Lagoppsett etc. vil bli satt opp der ute, men meld gjerne interesse på forhånd.

Dersom noen ønsker å stå for underholdning i en eller annen form, eller eventuelle musikalske innslag, så er dette også fullt mulig.

For å få oversikt over antallet deltagere på dette Strandhugget, ber vi dere om å svare på denne mailen, og også informere om båttype og lystall. (Man kan selvsagt også være med om man har motorbåt eller ikke ønsker å seile ut i regattaen.)

Foreløpig deltagerliste ser ut som følger:

Navn

Båtnavn

Båttype

Lystall

Alex Quirk

Cayenne

Arrangør Langåra

Anne May Quirk

Leisure 23

Fredag

Dag Sem

Jippi

Dufour 34

1,24

Einar Marthinussen

Mari

Bavaria 30

1,10

Jørgen Aall Myhre

Chico

Hurley 22

0,95

Jan Petter Gamborg

FarFørr

Bavaria 38 Cruicer

1,19

Johan Hovland

Andrik

Hanse 370

1,26

John Fullman

Fullbåt

Bavaria 30

1,08

Lars Sørbo

Phantomas

Bavaria 38 Cruicer

1,23

Grete Valstad

Lilleulv

H-båt

1,05

Nina Vego

Nijo

Beneteau 423

1,25

Karina Eriksen

Beneteau 323

1,16

Thomas Bru

Omega 34

1,15

Ivar Engen

Dufour 34

1,23

Deltagelse er kostnadsfritt for foreningens medlemmer.

Bli med, dette blir gøy!

for Oslo Seilforening

Jan Petter Gamborg
Daglig leder
Oppstart av Vannsportklubb, Tirsdagsseilaser og Juniorklubb

Postet av Oslo Seilforening den 6. Aug 2008

Nå er sommerferien på hell, og vi starter opp med våre aktiviteter igjen, hhv. 11, 12 og 20 august.

Meld dere på via våre hjemmesider.

Vannsportklubben starter opp mandag 11/8 med grilling fra kl. 17.00 og oppstart ferdig skiftet kl. 18.00

Tirsdagsseilasene starter tirsdag 12/8 med første start på Langøya banen kl. 18.00

Foreningens nye tilbud Juniorklubben, for medlemmer mellom 13 og 18 år starter opp onsdag 20/8.

Alle aktiviteter holder på i 6 uker fremover.
Gull til Geir Victor Svendsen i NM Snipe

Postet av Oslo Seilforening den 29. Jun 2008

Årets NM ble arrangert av Stavanger Seilforening med 56 båter på startlinjen. Etter syv gjennomførte seilaser sto Geir Victor Svendsen Oslo Seilforening og Marianne Kaperdal fra Vestfjorden igjen som mestere.

NM ble avsluttet i strålende solskinn på Marøyhavet under 'lumske' vind forhold som ble en utfordring for seilere og arrangører. Etter syv seilaser på tre dager ble gull, sølv og bronsemedaljene fordelt som følger:

Gull:
Geir Victor Svendsen (Oslo SF) og Marianne Kaperdal (Vestfjordens SF)  - 23.00 poeng.

Sølv
Ulrik Sandvig (Vestfjordens SF) og Henrik Grythe (Ullern SF) - 26.75 poeng.

Bronse
Birger Jansen (Vestfjordens SF) og Lise Gehrken (Vestfjordens SF) - 28.75 poeng

For fullstendig resultatliste, klikk her

Bilde: NM vinner Geir Victor Svendsen (Oslo SF) med Marianne Kaperdal (Vestfjordens SF)

(klikk på bildet for å få større bilde)

 

 

 
Vel blåst juniorkurs

Postet av Oslo Seilforening den 27. Jun 2008

Åtte jenter fra Oslo Seilforening har gått på seilkurs, 6 onsdager i vår.

Kurset er en nysatsing for de unge fra 13 til 18 år.  Basic seiling i tokrona, seile ut og inn av havna, samt noe teori har stått på planen. Siste onsdag blåse det opp i 12 ms, så da ble det ribkjøring. Stor takk til Jonathan Seim som har vært en god trener og til Wilhelm Lorenzen som har vært oppmann fra foreningen. Vi satser på å fortsette kurset til høsten.

Fra venstre bak: Carine, Sigrid Oline, Jonathan, Wilhelm. Foran: Anniken, Sara, Hanna, Mia og Anja (Julie var på skoleavsluttning da bildet ble tatt)

(klikk på bildet for å få større bilde)
God sommer!

Postet av Oslo Seilforening den 27. Jun 2008

Vi vil ønske alle våre medlemmer en riktig god sommer! Sekretariatet vil være sommerlukket frem til 28. juli. Bildet er fra årets Sankthansbål på Lunkeskjær.Overall seier til Stein Victor Svendsen i årets Færderseilas!

Postet av Oslo Seilforening den 16. Jun 2008

Det ble i år Oslo Seilforening ved Stein Victor Svendsen som tok overall seieren i Færderseilasen.

Vi gratulerer med denne suverene bragden!

Det ble også klasseseier til Erik Berg i Knarr klassen, og Erling David-Andersen i H-båt, samt flere andre gode resultater.

Det var i år ca 55 båter til start som representerte Oslo Seilforening, og vi fikk seier i 3 klasser, samt overall seier til Stein Victor Svendsen i "Free Spirit". Les mer om seieren på Seilas sine sider.

Det var også flere andre OS båter godt fremme i årets seilas, men mange måtte gi tapt etter å ha gått på Hortensiden, som viste seg som et "lite gunnstig valg" i år.

Vi vil derfor igjen gratulere våre dyktige seilere med de flotte resultatene!
Velkommen til Øyas dag 7.juni 2008

Postet av Oslo Seilforening den 2. Jun 2008

Øyas dag med klubbmesterskap, aktiviteter for barn og foreningens vårfest avholdes i år lørdag 7. juni fra kl. 12.00 og utover.

Øyas dag og klubbmesterskapet er åpent for alle, men vårfesten har dessverre begrenset med plass, så vær rask og meld deg på for å få være med...

I år vil øyas dag med klubbmesterskap og vårfest arrangeres lørdag 7. Juni.

Ettersom dette er helgen før Færderseilasen, regner vi med veldig stor deltagelse i klubbmesterskapet, som en ”tune-up” før Færdern. Hovedpremien i klubbmesterskapet er også i år gratis båtplass neste sesong takket være sponsing fra Quality Maritime Insurance AS

Programmet for øyas dag er som følger:

12:00: Åpning av øyas dag på Marinaen v/ Styrets leder Sissel Tove Åsberg med informasjon og påmelding til dagens aktiviteter.

12:05: Teaterspill for barna ved teaterinstruktørene Ingunn og Gunnar Strand. Her deles barna opp i 2 grupper som skal lage og lære seg et stykke som skal spilles for foreldre etc. ca. kl. 15.30. (Dette er ikke et ”barnevakttilbud”, så barna må ha en omsorgsperson med seg på øya dersom det er noe eller skulle skje noe.)

13:00: Klubbmesterskapet 2008. Seilingsbestemmelser finner du her, og påmelding bes sendt inn innen fredag 6. Juni. I år som i fjor er premien til beste båt gratis båtplass neste sesong sponset av Quality Broaker, og det er også satt opp andre premier som middag på kroa for ”line honour”. Dette er en god anledning til å teste dine ”regattagener” i trygge omgivelser, og banen seiles på faste merker og alle seiler etter LYS handicap systemet. Så meld deg på nå!

14:00: Vafler til barna på Marinaen (og sikkert en kaffekopp til voksne) Dette er en pause i teaterspillet, som fortsetter etterpå igjen.

15:30: Teaterforestilling av og med barna. Sted for dette avgjøres av instruktørene.

16:00: Grilling av pølser på Marinaen for slitne skuespillere, småfysne regattaseilere og liknende. (dette er bare et lite mellommåltid, så man ikke skal være helt utsultet til vårfesten)

18:45: Velkomstdrink og samling for flaggheising på hagesiden av kroa
19:00: Flaggheising og vårfest på Kroa. Vi skal i år være inne på kroa, og det er åpent for både voksne og barn. Voksne skal sitte nede i salen, mens barna blir det dekket til oppe i andre etasje. Det blir også spilt DVD filmer for barna på klubbrommet.
Samme DJ som i fjor kommer og sørger for at musikken trekker oss opp til dans.
Menyen i år er: Velkomstdrink ved ankomst, Grillbuffét med tilbehør, Dessert og kaffe. Pris for dette er kr. 250,- pr. voksne, 125,- pr. barn mellom 6 og 12 år, og gratis for barn under 6 år.

På grunn av begrenset med plasser vil vi be dere om å være raske til å melde dere på, da dette helt sikkert fort vil bli fulltegnet. Først til mølla!.. Meld deg på ved å sende en mail innen 4. Juni med navn og antall voksne og barn (med alder) til post@osloseilforening.no Betaling gjøres på restauranten, og påmeldingen er bindende.

Vi sees på Øyas dag!
Seier til Dag Sem i Skagen race

Postet av Oslo Seilforening den 22. Mai 2008

Det ble seier for Jippi (Dufour 34) som deltok under årets Helly-Hansen Skagen Race, en årlig regatta som mønstrer over 200 havseilere fra Norge og Sverige.

Jippi vant i LYS R 30 klassen, som er svært seriøs, med mange gode båter og mannskap. Ombord på Jippi kunne Dag Sem med mannskap; Ulrik Bugge, Wilhelm Lorenzen og Falke Dybvik (alle fra Oslo Seilforening) feire med boblevann til de sene timer i Skagen havn, denne 1. Mai helgen.

Foreningen gratulerer!
Vellykket Kick-off for tirsdagsseilaser og Expressklassen

Postet av Oslo Seilforening den 23. Apr 2008

KICK-OFF 2008 - 1. MAI 2008

Expressklubben i samarbeid med Oslo Seilforening arrangerte kick-off for Expressklassen og foreningens tirsdagsseilaser torsdag 1. mai. 

Referat finner du her.

OS sparket i gang 2008 sesongen torsdag 1. mai. Et tettpakket program med faglig innhold, seiling og en sosial avslutning fristet deltakere fra 7-8 båter. Samtidig åpent Sult for sesongen og fristet med deilig fiskesuppe. Dagen startet kl. 10 med fuktig og kaldt mai vær, det ble raskt besluttet å flytte fra marinaen og inn i klubbrommet, her var det som sill i tønne og mange nysjerrige seilere. Dagens foredragsholder, Henrik Ottosson kom fra Göteborg fant veien med hjelp av GPS. Henrik har seilt hele sitt liv og vært sterkt engasjert i det svenske expressmiljøet siden midten av 90-tallet, han har utrustet /bygd om/opp 5 expresser og vunnet SM og NoM. Når han ikke seiler er han seilmaker og syr ledende seil til Express under merknavnet Quantum (tidligere Henrik Ottosson Segelmakeri).

Det faglige innholdet var alt fra utrusting av båten, klasseregler, oppsett av rigg med mange gode forlag og ideer til hvordan med fordeler oppgaver ombord under regatta. Ettersom været var VÅTT og vinden var borte ble programmet justert slik at teoribolken ble forlenget noe. Etterpå ble NOR 123 rigget ved kaien og alle detaljer fra teorien ble oppsummert samtidig som alle fikk se effekten på seilene når man strammer og slipper opp. Til slutt hoppet 8 mann ombord i NOR 123 og ble med på en rolig seiltur. Etter at båten var rigget ned og det våte tøyet hengt til tørk ble det fiskesuppe på Sult, det var nydelig og en flott avslutning på dagen.

Nå er i alle fall 7-8 besetninger oppdatert og klare, så får vi håpe vinden kommer sterkere tilbake gjennom sesongen, og at været blir tørrere - for da kommer det nok enda flere båter.

Hilsen

Esben

---------------------------------------------------------------------

Vi er nå klare for en ny sesong og registrerer at mange allerede er i gang, samtidig som vi ser det er kommet nye lag og båter i fjorden. Alle expresseilere i Norge er invitert, du trenger ikke høre til Oslo Seilforening for å delta.

Målsettingen med dagen er å ønske alle velkommen til en ny sesong og sikre at alle er klare til de første regattaene. Vi begynner dagen og året på scratch med klargjøring av båt og utstyr før noen intense timer på fjorden og avslutter med en sosial samling. Vi har fått med oss tidligere Svensk mester i Express og seilmaker Henrik Ottosson (Quantum Sails/Henrik Ottosson Segelmakeri) hele dagen, han vil også være tilgjengelig for å komme ombord på din båt å hjelpe til med alt fra seiltrim til organisering av oppgaver ombord.

Program for dagen;

10:00 Fremmøte på Lille Herbern/Oslo Seilforening. Om du ikke har mulighet til å ta med egen båt vil det blir organisert med plass på lokale båter og velkommen ved Expressklubben/Oslo Seilforening

10:15 - 11:30 Gjennomgang av teori og tips knyttet til utrusting, trim av båt og seil, klasseregler v/Henrik Ottosson.

11:30 - 11:45 Gjennomgang av Oslo Seilforenings program og planer for Expressene i 2008 sesongen v/Oslo Seilforening

11:45 - 12:15 Vi rigger båtene, Henrik Ottosson og Esben Keim (norsk agent for Quantum Sails/Henrik Ottosson Segelmakeri) er tilgjengelig for å hjelpe til med trim og gjennomgang av rigg og utstyr

12:15 - 12:30 Vi går på fjorden (samling rett utenfor sjøfartsmuseet)

12:30 - 14:30 Korte regattaer med pølsebane (start - 2 kryss og 2 lens - mål). Henrik Ottosson "hopper fra båt til båt"

15:00 -> Samling på land og enkel servering

Vi håper å bli opp mot 20 båter, det er ingen værforbehold så det er bare å krysse av i kalenderen. Arragementet er gratis, servering til "nettopriser".

For å sikre mat til alle er det fint om du melder din ankomst ved å sende en e-post til Expressklubben; post@expressklubben.com (samlepåmelding pr. båt er helt ok)

Vel møtt!

Hilsen

Expressklubben og Oslo Seilforening
Vannsportklubben våren 2008

Postet av Oslo Seilforening den 28. Mar 2008

Nå er det igjen tid for vannnsportklubb, og oppstart er satt til mandag 5. mai.

Det vil også holdes et foreldremøte tirsdag 8. april på klubbrommet på Lille Herbern.

Hei alle sammen.

Nå nærmer vi oss igjen tid for oppstart av vannsportklubben, selv om vinteren ikke helt har sluppet taket ennå…

Det er allerede påmeldt 8 barn hvorav flere nye, og det ser ut til at dette kan bli den største og beste vannsportklubben til nå!

Vi ønsker derfor at alle som ønsker å være med på vannsportklubben melder seg på snarest, så vi kan få en oversikt over hvor mange og i hvilke aldersgrupper de er, og på den måten kan lage et best mulig opplegg.

Oppstart er mandag 5. Mai, og vi har som vanlig grilling for de som ønsker det fra kl. 17.00, oppstart ferdig skiftet kl. 18.00, og holder på til ca. 20.30

Klubben vil så være 6 mandager fremover til Sankthans.

De som ikke er påmeldt bes gjøre det ved å følge denne linken: http://osloseilforening.web.surftown.nu/Forms/kurspaamelding.htm

Vi ønsker også å holde et ”foreldremøte” på klubbrommet i restauranten, for å planlegge gjennomføringen av vårens kurs.

Vi vil da gjerne at en forelder for hver deltager/familie er med på dette, og dersom man har noen ønsker/tanker/ideer om vårens kurs, så kan man gjerne sende over dette pr. mail til meg, så kan vi ta det opp på møtet.

Foreldremøtet blir tirsdag 8. April kl. 18.00 på klubbrommet i restauranten på Lille Herbern, og det vil bli bestilt pizza og brus.

Vi ber derfor de som kan være med på foreldremøtet om å bekrefte dette til meg på post@osloseilforening.no, så vi kan bestille til rett antall.

Vi sees

Jan Petter Gamborg

Oslo Seilforening

Tlf: 91791239
Utsatt betalingsfrist for kontingenter og avgifter

Postet av Oslo Seilforening den 27. Mar 2008

På grunn av treg postgang / problemer hos postvesenet, har fakturaer for kontingenter og avgifter blitt forsinket.

OS har derfor utsatt betalingsfristen til den 10. april.
Referat fra det 122. ordinære årsmøte

Postet av Oslo Seilforening den 26. Mar 2008

Referat fra det 122. ordinære årsmøte

Valgkommiteens innstilling til nytt styre for 2008, og styrets forslag til årsmøtet finner dere også her.

Det kom ikke inn andre forslag til årmøtet før fristens utløp.

Valgkomitéens innstilling Oslo Seilforenings årsmøte 2008

Leder Sissel Tove Åsberg

Nestleder Sveinung Torgersen (ny)

Sekretær Esben Keim

Kasserer Elisabeth Kolstad

Styremedlem Steinar Andersen

Styremedlem Pia Farstad (ny)

Styremedlem Grete Valstad (ny)

Varamedlem Birgitte Bauck (ny)

Varamedlem Rune Trondsen

Revisorer Jan Erlvang, Einar Marthinussen

Oslo Akershus Seilkretsting

- finner sted hvert år. Valgkomitéen ber styret om å finne rette kandidater.

Valgkomité Dag Sem, Are Fischer, Alf Roar Nielsen

 

Styrets forslag til årsmøtet:

Styret foreslår at foreningens prisjusteringer endres fra å gjelde det påfølgende kalenderår, til å gjelde inneværende kalender år. Fakturering for kontingenter og avgifter vil da også gjøres medio mars, i etterkant av årsmøtet, så de nye kontingenter og avgifter blir fakturert korrekt.

Ved å gjøre denne endringen, vil et styre og årsmøte lettere kunne justere inntekter i forhold til kostnader og budsjett.

Endringen foreslås å gjelde fra og med 2008.

 
Oslo Seilforening har nå nytt telefonnummer.

Postet av Oslo Seilforening den 14. Feb 2008

Foreningens nye telefonnummer er:

          91791239

Det gamle nummeret er ikke lenger i bruk
We want YOU!

Postet av Oslo Seilforening den 7. Feb 2008

Dersom du ønsker å ta et styreverv i Oslo Seilforening, så ta kontakt med valgkommiteen v/ Dag Sem innen 21.februar.

For mer informasjon se side 10 i siste nummer av Bris.
Innkalling til årsmøte i Oslo Seilforening

Postet av Oslo Seilforening den 4. Feb 2008

Oslo Seilforening kaller med dette inn til det 122. årsmøte i Vika Atrium konferansesenter, lokale Aker, Munkedamsveien 45, Oslo, torsdag 6. mars 2008. Se hele innkallingen samt årsberetning i siste nummer av Bris.

Utsending av nye medlemskort og giroer blir i år først gjort etter årsmøtet.

Innkalling til det 122. ordinære årsmøte i Oslo Seilforening

Tid: Torsdag 6. mars 2008 kl. 19.00

Sted: Vika Atrium konferansesenter, lokale "Aker", Munkedamsveien 45, Oslo

 

DAGSORDEN:

- Godkjenning av innkalling

- Valg av møteleder og referent

- Årsberetning og regnskap 2007

- Forslag til årsmøtet

- Kontingenter og avgifter

- Budsjett 2008

- Valg

 

Forslag til styrekandidater kan sendes:

Dag Sem, Ullernchausseen 114, 0284 Oslo, post@dagsem.no

 

 
Aktivitetskalenderen for 2008 er nå klar.

Postet av Oslo Seilforening den 7. Jan 2008

Godt nytt år alle sammen!

Nå er aktivitetskalenderen for Oslo Seilforening klar, og vi ber dere allerede sette av tid til felles hygge og morro.

Legg spesielt merke til at Øyas dag med klubbmesterskap i år er flyttet til 7. juni, og da også vil fungere som en fin "tune-up" regatta foran Færderseilasen helgen etter.