Innkalling til årsmøte i Oslo Seilforening 6. mars kl. 19:00

Postet av Oslo Seilforening den 4. Feb 2014

Vi innkaller med dette til Oslo Seilforenings 128. ordinære årsmøte torsdag 6. mars 2014 kl. 19.00 hos KNS Sal A, Huk Aveny 1, 0287 Oslo. Full innkalling med årsberetning og regnskap finner dere i siste nr. av Bris, som også er sendt pr. post. Forslag til årsmøtet ligger nå også her under punkt 4 på dagsorden.

Innkalling til det 128. ordinære årsmøte i Oslo Seilforening

Tid: Torsdag 6. mars 2013 kl. 19.00

Sted: KNS, Sal A, Huk Aveny 1, 0287 Oslo

DAGSORDEN:

1. Godkjenning av innkalling

2. Valg av møteleder og referent

3. Årsberetning og regnskap 2013

4. Forslag til årsmøtet. Styrets + innkomne forslag som må være styret i hende senest 19. februar 2014

- Innkommet forslag om endring av fergepris finner du her

- Innkommet forslag om endring av havneregler finner du her

- Styrets forslag om endring av vedtekter vedr. utmelding samt opprettelse av fond til OS mot 2025 prosjektet finner dere her.

5. Kontingenter og avgifter

6. Budsjett 2014

7. Valg

8. Utmerkelser

Forslag til styrekandidater kan sendes valgkomitéen ved:

Dag Sem, Ullernchausseen 114, 0284 Oslo, post@dagsem.no

Innsendte forslag vil bli lagt ut her senere.

Rett etter årsmøtet vil det bli avholdt medlemsmøte, med info om kommende sesong etc.


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.