Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Oslo Seilforening 29/9 vedrørende økede priser for strømtilkobling i vinterhavnen.

Postet av Oslo Seilforening den 14. Sep 2022

- Forslaget om å endre prisene for bruk av strøm i boblehavnen ble enstemmig vedtatt på møtet. -

På grunn av meget høye strømpriser innkaller Oslo Seilforening til ekstraordinært årsmøte med forslag om å øke prisene for strømtilkobling i årets vinterhavn/boblehavn.

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Oslo Seilforening

Torsdag 29. september 2022 kl. 18:00
 Møtet holdes ved klubbrommet på restauranten på Lille Herbern.
 
 Dagsorden:
 1. Åpning av årsmøtet ved styrets leder
 2. Opprettelse av fortegnelse over fremmøtte medlemmer
 3. Valg av møteleder
 4. Godkjennelse av innkalling og dagsorden
 5. Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen sammen med møteleder
 6. Prisendring for bruk av strøm i boblehavn
 
 Årsmøtet den 3. mars 2022 besluttet å øke prisen for strømtilkobling i vår boblehavn til kr. 550 (fra 500) for inntil 60 watt og kr. 2200 (fra 2000) for sesongen 2022-2023. 

Strømprisene har økt siden årsmøtet i mars og det er fortsatt usikkert hva strømprisen kommer til å være gjennom vinteren.  Dersom det eksempelvis brukes 60 watt gjennom de 181 døgnene fra 16. oktober til 15. april, blir totalt forbruk 260 kWh.  Om strømprisen er 2,50 kr/kWh og nettleien 0,50 kr/kWh vil dette koste 781 kroner.  Foreningen vil i så fall få et underskudd på 231 kroner per strømavtale.  Denne sesongen er det 33 båter som har bestilt en 60 w avtale, slik at foreningens potensielle tap vil bli kr 7981,- kroner.

For en avtale med 500w vil forbruket være 2170 kWh og kostnaden kr. 6565,- som tilsvarer et tap på kr.4365,- pr avtale x 18 brukere = potensielt tap for foreningen = kr. 78571,-

Styret foreslår derfor at prisen på bruk av strøm i boblehavn økes til kr. 750,- for 60 w tilkobling, og til kr. 6000,- for en 500 w tilkobling.  En slik økning vil bidra til å redusere foreningens forventede underskudd på formidling av strøm.

Vi vil samtidig oppfordre alle båteiere til å være sparsomme med bruken av strøm, og sterkt oppfordre de som ha en 500 w tilkobling til å endre dette til 60 w og vinterklargjøre båt og motor. Send E-post til post@osloseilforening.no om du ønsker å endre dette.

Båtene kan fint ligge uten varme ombord, med kun en varmekolbe på 60w i motorrommet om man ønsker det. Motoren bør uansett vinterklargjøres og vanninntak stenges samt fylle saltvannskjølesystemet med frostveske. Alle skroggjennomføringer må uansett lukkes (forsikringskrav) og vannsystem i båten tømmes så rør, kraner, bereder etc. ikke fryser i stykker da det fort kan være perioder hvor strømmen går på bryggen og båten blir liggende uten strøm.
 
 
Forslag til vedtak:
Det ekstraordinære årsmøtet vedtok at prisen for bruk av strøm i boblehavn i vintersesongen 2022/2023 skal være kr. 750 for inntil 60 watt, og kr. 6000 for inntil 500 watt.  
 
 
Vel møtt!
 Med vennlig hilsen
 Oslo Seilforening


 


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.