Foreningens nye Æresmedlemmer, Åse og Vilhelm Lange

Postet av Oslo Seilforening den 8. Mar 2022

Vi gratulerer Åse og Vilhelm Lange som nye Æresmedlemmer i Oslo Seilforening !


På foreningens årsmøte 3.mars 2022 ble Åse og Vilhelm tildelt foreningens Æresmedlemskap for sin innsats for foreningen.

Begrunnelsen for tildelingen lyder:


Styret vil i år dele ut Oslo Seilforenings Æresmedlemskap.

Dette er foreningens høyeste utmerkelse, og deles derfor sjelden ut.

Den har totalt blitt tildelt 17 personer siden foreningens oppstart for 136 år siden, og kun 6 æresmedlemmer er fortsatt med oss i dag.

Anmodningen om å tildele utmerkelsen er sendt inn fra et medlem, og foreningens styre støtter dette fullt ut.

Anmodningen sier:

“De har gjort og gjør en fantastisk innsats. De er gode forbilder og en bærekraftig «stamme» i foreningen og våre verdier.“

Medlemmene har vært medlem siden 1998, og mottok foreningens Hederstegn i 2009 for sin innsats med å få foreningens historie sikret og lagt inn i Statsarkivet i Oslo, og for sin innsats i forbindelse med Oslo Seilforenings 125 års jubileumsbok.

De er ofte å finne i sin flotte båt på Lille Herbern selv om de ikke akkurat er “naboer” til foreningen. De er alltid positive og hjelpsomme og støtter opp om foreningen på alle mulige måter.

Styret har derfor valgt å tildele Oslo Seilforenings Æresmedlemskap til 

Åse og Vilhelm Lange


Foto: HE Lindbom


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.