Seilmagasinet som medlemsblad til alle foreningens hovedmedlemmer

Postet av Oslo Seilforening den 23. Mar 2012

På årsmøtet den 1. mars ble det vedtatt at Oslo Seilforening skulle inngå et samarbeid med SEILmagasinet som innebærer at alle hovedmedlemmer i foreningen får hver sin utgave av SEILmagasinet, og at medlemskontingenten økes tilsvarende abonnementets pris.

Første nummer til dere som medlemmer er første uken i mai.

Den nye kontingenten som ble vedtatt på årsmøtet er kr. 1040,- pr. hovedmedlem pr. år. inklusive abonnementet, og er på vei til dere i posten nå.

Seilmagasinet kommer med ti utgaver i året, og første utgave til våre medlemmer kommer første uken i mai.

I hver utgave av SEILmagasinet vil Oslo Seilforening ha sin egen klubbside hvor vi vil fortelle om alle mulige aktiviteter i foreningen.

På denne måten når vi både foreningens egne medlemmer med informasjon, samtidig som vi kan markedsføre våre tilbud til alle andre.

Samarbeidet innebærer også at Oslo Seilforening får disponere én side i hver utgave av SEILmagasinet der foreningen kan eksponere sine sponsorer.

Ettersom vi med dette får en unik mulighet til å synliggjøre våre samarbeidspartnere, vil det gjøre det mer attraktivt for eventuelle sponsorer å samarbeide med Oslo Seilforening.

Enkelte av våre medlemmer er nok allerede abonnenter på SEILmagasinet.

For at dere ikke skal få dobbelt opp med blader og få tilbakebetalt utestående, bes dere ta kontakt med SEILmagasinets abonnementsservice ved Trude eller Rikke.

Så fort de har fått ditt kontonummer, vil de avvikle det ordinære abonnement og sørge for tilbakebetaling av tilgodehavende for det. Ring telefon 21 37 77 90 eller skriv epost til abo@seilmagasinet.no.

Jeg ser med stor forventning frem til samarbeidet med SEILmagasinet, og jeg håper alle foreningens medlemmer vil bli fornøyde.

God fornøyelse og god lesning!


Seilerhilsen

Esben Keim

Styreleder i Oslo Seilforening

---------------------------------------------------------------------

Begrunnelsene og fordelene med dette som informert på årsmøtet er:

2. Kollektivt abonnement på Seilmagasinet for alle foreningens hovedmedlemmer

Seilmagasinet har kommet med et tilbud til Oslo Seilforening om at alle medlemmer kan tegne et kollektivt abonnement, som da vil være vesentlig billigere enn om man tegner eget privat abonnement.

Det kollektive abonnementet vil koste kr. 34,-/blad x 10 nummer = 340,-/år (mot normalt 769,-)

(96 av foreningens 767 hovedmedlemmer har abonnement i dag, som vil bli billigere)

Fordeler foreningen/du vil få med dette er:

- Egen foreningsside i alle nummer med økt informasjon fra OS til medlemmer samt andre

- 10 gratis annonsesider/år ved siden av vår egen side til våre sponsorer (totalt 50.000 lesere)

- Sterkere profilering av foreningen

- Billigere regatta / påmeldingssystem (4% i stedet for 6%)

- Større profilering av egne regattaer med Seilmagasinet som samarbeidspartner

- Økt informasjon om seiling til alle våre hovedmedlemmer = mulig økt aktivitet.

Forslag til vedtak: Oslo Seilforening vil fortsatt beholde vårt medlemsblad Bris, men i tillegg tegne et kollektivt abonnement på Seilmagasinet for våre hovedmedlemmer. Kontingenten skal da økes tilsvarende for våre hovedmedlemmer, slik at dette ikke blir en økt kostnad for foreningen.

Kontingentøkningen er ikke medtatt i styrets forslag til kontingenter og budsjett, og kommer derfor på toppen av dette. Ny kontingent for hovedmedlemmer vil da bli kr. 1040,-

Forslaget ble vedtatt med 30 stemmer for, 5 i mot.

Protokollført : Ved inngåelse av avtalen skal styret påse at det tidsmessig er rom for oppsigelse i forhold til eventuelle vedtak om å avslutte avtalen i kommende års årsmøter.


0 Kommentar

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.

Levert av IdrettenOnline