Kandidater til styret i NSF for Tingperioden 2013 – 2014

Postet av Oslo Seilforening den 6. Sep 2012

I mars 2013 er det på nytt Seilting i NSF og det skal velges 1 presidenter , 2 visepresidenter og 6 styremedlemmer. Vi har også blitt bedt om å fremme kandidater, så meld gjerne din interesse til OS styre.

Til Foreninger og Klasseklubber i NSF

Kandidater til styret i NSF for Tingperioden 2013 – 2014

I mars 2013 er det på nytt Seilting i NSF og det skal velges 1 presidenter , 2 visepresidenter og 6 styremedlemmer.

Som det fremgår av presidentens pressemelding som er lagt ut på seiling.no, vil Peter Larsen ikke ta gjenvalg. 1 visepresident har også signalisert at dette blir hennes siste periode og noen styremedlemmer ønsker ikke å fortsette i styret.


Valgkomiteen trenger innspill og forslag på mulige kandidater til de ulike posisjoner.

Kandidater som foreslås må være forespurt og ville til å stille til valg.

I tillegg til interesse og kompetanse for å utvikle seilsporten, må aktuelle kandidater også ha tid til å utføre styrearbeidet. Det er ca 10 styremøter i løpet av et år. De fleste medlemmene av styret leder et utvalg eller en komite. Mye arbeid gjøres via mail, må det må påregnes tid til møter i utvalgene også.

Vi ber om at vedlagte skjema fylles ut av de foreslåtte kandidater og sendes:

Pr. mail: anne.kaa@online.no, eller pr. post Anne Kaalstad, Nedre Fjærholmv. 102, 3132 Husøysund

senest innen 5. oktober 2012.

Seilnorge trenger dyktige tillitsvalgte, kanskje finnes nettopp en av disse i din forening/klubb!!

Vennlig hilsen

Valgkomiteen i NSF
v/Anne Kaalstad

--------------------------------------------------------------------

CV NSF styrekandidater til Seiltinget 2013

Navn:

Adresse:

Mailadr.:

Tlf/mob privat: jobb:

Fødselsår: Yrke/Utdanning:

Tillitsverv i NSF (klubb/krets/forbund):

Tillitsverv andre organisasjoner:

Utdanning innenfor NSF:

Egen seilerfaring/bakgrunn:

Saker du er opptatt av å videreutvikle i NSF:

Tid disponibelt til styrearbeid i NSF:

Annen relevant informasjon:


0 Kommentar

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.

Levert av IdrettenOnline