Velkommen til Oslo Seilforenings årsmøte 2.mars 2023 i Kulturhuset i Oslo

Postet av Oslo Seilforening den 30. Jan 2023

Oslo Seilforening inviterer også i år til årets årsmøte og etterfølgende medlemsmøte midt i byens hjerte, i KULTURHUSET ved Youngstorget. 

Foreningens blad BRIS med saksliste, Regnskap, årsberetning, revisjonsberetning, styrets forslag til årsmøtet med mer finner du her.

Rett etter møtene inviterer styret til uformell og hyggelig vårsamling på samme sted. Kort sagt - bli sittende litt på Kulturhuset og ta en hyggelig prat over en øl eller noe annet godt sammen med dine seilvenner, som du sikkert allerede gleder deg til å se igjen. Mingle litt, mimre om gode gamle dager eller lege planer for sommeren. Slik får vi en forsmak på enda en ny og spennende sesong ute på Lille Herbern.

Håper det frister, og vi sees! Vel møtt!


Innkalling til Oslo Seilforenings 137. ordinære årsmøte

Tid:                       Torsdag 2. mars kl. 19:00

Sted:                     Kulturhuset i Oslo, møterom «Boksen 2.etg»

Adresse:               Youngsgate 6, 0181 Oslo

DAGSORDEN:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede medlemmene
 2. Velge dirigent(er) 
 3. Velge protokollfører(e)
 4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
 5. Godkjenne forretningsorden
 6. Godkjenne innkallingen
 7. Godkjenne saklisten              
 8. Behandle idrettslagets årsberetning
 9. Behandle 
  1. idrettslagets regnskap
  2. styrets økonomiske beretning
  3. kontrollutvalgets beretning 
  4. beretning fra engasjert revisor
 10. Behandle saker som fremgår av godkjent sakliste (Innsendte saker må være styret i hende senest 16/2-2023)     
 11. Fastsette 
  1. medlemskontingent på minst kr 50
  2. eventuell treningsavgift, eller gi styret fullmakt til å fastsette treningsavgifter og andre avgifter.
 12. Vedta idrettslagets budsjett
 13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan
 14. Velge:
  1. Styre med leder, nestleder, fem styremedlemmer og tre varamedlemmer
  2. Kontrollutvalg med leder, ett medlem og ett varamedlem.
  3. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene
  4. Valgkomité med leder, og to medlemmer og ett varamedlem
  5. Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan
 15. Beslutte om det skal engasjeres revisor til å revidere idrettslagets regnskap. 
 16. Utmerkelser.


Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1. varamedlem, 2. varamedlem osv. 

For regler om stemmegivningen på årsmøtet, gjelder NIFs lov § 2-21


Det vil etter årsmøtet bli avholdt medlemsmøte som vanlig, og muligheter for en hyggelig samling med seilervenner videre på Kulturhuset.Godt nytt år! Hva med å ta et dommer eller arrangørkurs i vinter?

Postet av Oslo Seilforening den 4. Jan 2023

Godt nytt år alle sammen!

Vi er nå midt inne i den mørkeste og kaldeste tiden på året, og det er allerede en liten stund siden vi pakket vekk båtene.

Det er nå tid for å planlegge fremover, og vinteren er også tid for å ta kurs og heve egen kompetanse.

Oslo Seilforening har en lang tradisjon med frivillighet, og setter stor pris på frivillige som vil være med og drive foreningen fremover. Dersom man forplikter seg til å bli med å hjelpe til et par år fremover vil foreningen også dekke kursavgift.

En kalender med oversikt over mulige kurs i NSF regi finner dere her.

Om du lurer på noe så ta kontakt med oss.

Jan Petter: post@osloseilforening.no

Tilo: idrett@osloseilforening.no


Vi har også mottatt følgende fra NSF Dommerutvalg om Direktedommer kurs på Teams den 31/1 eller 2/2 med påfølgende fysisk kurs i Oslo 4/2 :

Til alle seilforeninger

Interessen for seilsportsliga, ungdomsliga og andre direktedømte regattaer er stor i Norge, og utdanningen som direktedommer er både interessant og utfordrende for dommere. Seilnorge har behov for flere dommere og NSF gjennomfører nå utdanning for direktedommere på regionalt og nasjonalt nivå gjennom to kveldswebinarer 31. januar og 2. februar og fysisk samling lørdag 4. februar i Oslo og søndag 5. februar i Bergen. Utdanningen gir veldig gode kunnskaper innen blant annet Kappseilingsreglene del 2 (båt-mot-båt reglene), appendiks UF, dommerkommunikasjon og posisjonering. 

Deltakere som deltar på kveldswebinarene sertifiseres som regional direktedommer. For å sertifiseres på nasjonalt nivå kreves det bestått teoriprøve og praktisk vurdering på et direktedømt stevne. 

Mer informasjon om utdanningen og lenke til påmelding finner du her: https://www.norgesseilforbund.org/index.php/utdanning/kurs-og-seminar-kalender/direktedommerkurs-2023

Påmeldingsavgift er kr. 1000,-. 

Med vennlig hilsen

NSF Dommerutvalg

----

I 2022 ble vårt medlem, seiler og seildommer Esben Keim godkjent som direktedommer, og han har skrevet denne lille saken om direktedømming:

Hei,

Jeg har bidratt som dommer i en del år nå. De siste 4-5 som direktedommer i forbindelse med Seilsportsliga, Mesternes Mester og Grundig Cup (J70). I stevnene er det 2 dommerbåter per regatta med 5 båter, hver båt er bemannet med to dommere. I MM er det typisk 3 dommerbåter per 10 båter.

Som direktedommer dømmer man på hele spekteret av regler i Kappseilingsreglene del 1 og 2 med tillegg av Appendix UF (et helt nytt regelsett laget for direktedømt fleet-seiling) og klasseregler. Det som er spesielt med direktedømming er at man som dommer umiddelbart må ta en beslutning om det er en godkjent protest og deretter om det er begått en feil, eller flere feil samtidig som man holder oversikten over hvilken båt som gjør hva. Å holde oversikten over hvem i en runding med mange båter som skifter retning og rekkefølge i løpet av sekunder kan være krevende i seg selv.

Allerede før Corona satte inn gjennomførte jeg teoretisk direktedommerkurs og besto teoretisk prøve. Siden den gang har jeg praktisert i over 150 race og fått løpende evaluering underveis. Under Seilsportsliga i Grimstad i september var jeg oppe til praktisk prøve. Det var fine forhold med medium vind og jevne forhold. Jeg ble evaluert over to halve dager (totalt 12 race) hvor Eliteserien med de jevneste racene var oppgaven. Etter hardt arbeid med forberedelser og gjennomføring endte det med bestått prøve. Jeg er nå den 7. praktiserende og godkjente direktedommeren i Norge. Av de godkjente dommerne er jeg nok den eneste som primært er regattaseiler og sekundært dommer. Det gir meg gode forutsetninger for å kunne forutsi situasjoner og forstå seilernes ståsted, samtidig som det ikke gir like mye trening når jeg ikke dømmer hele tiden. Jeg ser frem til fortsettelsen og til å lære fra andre dommere og overføre seilteknisk kunnskap til dommere som seiler mindre selv.

Med vennlig hilsen

Esben Keim