Velkommen til Oslo Seilforenings årsmøte 7.mars 2024 på Litteraturhuset i Oslo.

Postet av Jan Petter Gamborg-Nielsen den 7. Feb 2024

Oslo Seilforening inviterer også i år til årsmøte og etterfølgende medlemsmøte, i år på Litteraturhuset i sal "Nedjima" (obs: ikke Kulturhuset som i fjor)

Foreningens blad BRIS med saksliste, regnskap, årsberetning, revisjonsberetning, styrets forslag til årsmøtet finner du her.  Det har ikke kommet inn noen innsendte forslag

Rett etter møtene inviterer styret til uformell og hyggelig vårsamling på samme sted. Kort sagt - bli sittende litt på Literaturhuset og ta en hyggelig prat over en øl eller noe annet godt sammen med dine seilvenner, som du sikkert allerede gleder deg til å se igjen. Mingle litt, mimre om gode gamle dager eller lege planer for sommeren. Slik får vi en forsmak på enda en ny og spennende sesong ute på Lille Herbern.

Håper det frister, og vi sees! Vel møtt!

Innkalling til Oslo Seilforenings 138. ordinære årsmøte

Tid:                        torsdag 7. mars kl. 19:00

Sted:                     Litteraturhuset i Oslo, møterom «Nedjma»

Adresse:              Wergelandsveien 29, 0167 Oslo

DAGSORDEN:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede medlemmene
 2. Velge dirigent(er) 
 3. Velge protokollfører(e)
 4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
 5. Godkjenne forretningsorden
 6. Godkjenne innkallingen
 7. Godkjenne saklisten              
 8. Behandle idrettslagets årsberetning
 9. Behandle 
  1. idrettslagets regnskap
  2. styrets økonomiske beretning
  3. kontrollutvalgets beretning 
  4. beretning fra engasjert revisor
 10. Behandle saker som fremgår av godkjent sakliste (Innsendte saker må være styret i hende senest 22/2-2024)     
 11. Fastsette 
  1. medlemskontingent på minst kr 50
  2. eventuell treningsavgift, eller gi styret fullmakt til å fastsette treningsavgifter og andre avgifter.
 12. Vedta idrettslagets budsjett
 13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan
 14. Velge:
  1. Styre med leder, nestleder, fem styremedlemmer og tre varamedlemmer
  2. Kontrollutvalg med leder, ett medlem og ett varamedlem.
  3. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene
  4. Valgkomité med leder, og to medlemmer og ett varamedlem
  5. Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan

              Leder og nestleder velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet. Der det velges                 flere varamedlemmer skal det velges 1. varamedlem, 2. varamedlem osv. 

              For regler om stemmegivningen på årsmøtet, gjelder NIFs lov § 2-21

     15. Beslutte om det skal engasjeres revisor til å revidere idrettslagets regnskap.

     16. Utmerkelser.

 

Det vil etter årsmøtet bli avholdt medlemsmøte som vanlig, og muligheter for en hyggelig samling med seilervenner videre på Litteraturhuset.