Oslo Seilforening i SEILSPORTLIGAEN

Oslo Seilforening deltar i 1. divisjon på Seilsportligaen. Arrangement omfatter 4 stevner hvor 4 forskjellige lag representerer Oslo Seilforening.

Minst en av Oslo Seilforenings ungdomsseiler skal være med i hvert av lagene.

Interesserte lag kan søke plass i forkant av sesongen.  Sjekk Facebook gruppe "OS i Seilsportligaen" for ytterliggere informasjon.


Offisiell nettside til Speilsportligaen finner du HER.


Resultater Seilsportligaen