OS Kajakk og SUP pool


Oslo Seilforenings kajakk og SUP pool


Oslo Seilforening har en egen kajakk og SUP pool for foreningens medlemmer.

Ved å betale kr. 350,- i tillegg til betalt medlemskontingent kan man disponere foreningens 4 kajakker og 6 SUP brett hele seilsesongen.

Kajakker, brett og årer finner du i foreningens kajakkhus på Lille Herbern, og dersom du er påmeldt via denne siden og navnet ditt står på deltakerlisten kan du disponere dette utstyret.

Vi har som hovedregel at man kan disponere kajakk / Sup inntil 2 timer av gangen, noe som sikrer at det stort sett alltid er ledig utstyr, og det er "første mann til mølla" prinsippet som gjelder.

I ukene  25, 26, 32 og 33 benyttes utstyret på dagtid av vår sommerleir, men er disponibelt på ettermiddager og kvelder/helg.

Benytt utstyret pent og legg det på plass etter bruk samt informer foreningen om noe er i stykker.


NB! Lånt utstyr skal spyles og vaskes etter bruk. Bøtte med vaskeutstyr står i kajakkhuset.


Påmelding til Kajakk - og SUP pool gjøres her