Styret i Oslo Seilforening

John Fullman

Rolle: Styreleder
Tlf: 97702787
Epost: styreleder@osloseilforening.no


Ulrik Bugge

Rolle: Nestleder
Tlf: 90599331
Epost: nestleder@osloseilforening.no

Svein Erik Muus

Rolle: Kasserer
Tlf: 90770224
Epost: kasserer@osloseilforening.no


Erik Berg

Rolle: Styremedlem Idrett
Tlf: 47915227
Epost: idrettsansvarlig@osloseilforening.no

Catrine Gudmestad

Rolle: Styremedlem anlegg
Tlf: 97016026
Epost: anleggsansvarlig@osloseilforening.no


Birgitte Bauck

Rolle: Sekretær og foreningsansvarlig i styret
Tlf: 47452355
Epost:sekretaer@osloseilforening.no


Carine Gamborg-Nielsen

Rolle: Styremedlem ungdom og kurs idrett
Tlf: 47364115
Epost: ungdomsrepresentant@osloseilforening.no 

Arne Haabeth

Rolle: Varamedlem anlegg og økonomi
Tlf: 98419284
Epost: adminvara@osloseilforening.no

Emilie Altmann

Rolle: Varamedlem idrett
Tlf: 93424998
Epost: idrettsvara@osloseilforening.no

Ines Habrecht

Rolle: Varamedlem forening
Tlf: 90877785
Epost: foreningsvara@osloseilforening.no

Noen

Rolle: Alt mulig og ingenting
Tlf: 123 45 678
Epost:post@osloseilforening.no

Levert av IdrettenOnline