Besøkende til restaurant med egen båt

Oppdatert november 2019

Båthavnen på Lille Herbern består av faste plasser og hver "bås" har en tilhørende båt som har rett til å fortøye der når den måtte ønske. Når den som har fast båtplass blir borte fra havnen en periode meldes det fra til foreningens ansatte og fergemann.

Kommer du med egen båt har ansatte på øya (virkedager dagtid har foreningen 2 ansatte, og fra morgen til kveld har er det en egen fergemann) oversikt over tilgjengelige plasser i havnen. Ta kontakt for å få anvist plass for fortøyning, det gjelder både for times fortøyning eller om du ønsker å bli over natten.https://www.lilleherbern.no/#ankomst