Vannsportklubben Oslo Seilforening - Nybegynnere og Viderekommende  

Oslo Seilforening sitt tilbud til alle seilinteresserte barn mellom 7 og 12 år.

 

Vannsportklubben er foreningens tilbud til de yngste medlemmene. På vannsportklubben vil barna lære om seiling og båtliv, de vil få prøve seg om bord i en-manns og to-manns joller. Vannsportklubben er et lavterskel tilbud. Her skal det være enkelt å komme, være med, finne venner og ha det moro.

Målet er at hvert barn får et tilpasset kursinnhold slik at alle kan videreutvikle sine seilferdigheter på best mulig måte. Det skal være gøy å være med i vannsportklubben og derfor legger vi like mye vekt på sosiale aktiviteter og samhold i gruppa som på sportslig utvikling.


Gruppene i Vannsportklubben seiler enten på mandager eller onsdager kl. 17.30 til 20.30. 

Datoene er fra 20.04. til 15.06. og fra 22.08. til 28.09.

Trenertilsyn: 3 eller 4 trenere (en trener for 4-5 barn)

Båt: enmannsjolle Optimist, det seiles også i tomannsjolle RS Feva

Kurspris hel sesong: 2500kr – Antall treninger: 8 vår, 6 høst, 2 helg

Kurspris høstsesong: 1400kr – Antall treninger: 6 høst, 1 helg


Kursopplegg inkluderer frivillig deltagelse på ekstra treningsdag for alle jollegruppene på tirsdager kl. 17:30-20:30.


 


Mandager - Seilglede og Viderekommende

Seiling er fart!  Kurs retter seg mest mot barn som har minst et år med seilerfaring og føler seg trygd i båt.


Onsdager - Nybegynnere og seilglede

Seiling er gøy! Kurs er rettet mest mot nybegynnere, til barn som deltok på vår Sommerleir tidligere eller har en sesong med seilerfaring fra før.


Vi har god trenerdekning begge dager slik at vi kan tilpasse opplegget for deltagere og kan gi passende utfordringer. Så hvis bare en av dagene passer for deg, er du hjertelig velkommen denne dagen!

 

Du finner mer informasjon og påmelding her.
Ta kontakt med idrettskoordinator Tilo Pfleger ved spørsmål.
Epost: idrett@osloseilforening.no, mobil 954 43 873