Ungdoms-Express i Oslo Seilforening

Oslo Seilforenings tilbud til alle seilinteresserte ungdommer mellom 16 og 21 år.

Oslo Seilforening eier tre Albin Express. Det er Norges største kjølbåtklasse Albin Express. Dette har resultert i at vi i dag har ca. 30 Albin Express i havnen vår på Lille Herbern og flere aktive medlemmer med hjemmehavn i området.  

Som en del av foreningens ungdomssatsing tilbys et fadderskap for en de tre foreningsbåter til seilinteresserte ungdomslag. Dere skal være mellom 4 og 6 personer som disponerer båten over hele seilsesong til kun 5.800kr. Alle seilere må man være medlem i foreningen.

Ungdoms-Epress er et unik tilbud som gir deg og din vennergjeng muligheten til å komme ut på sjøen i egen båt. Dere kan velge selv om dere vil bruke båten til sosial seiling, som ettermiddagsturer eller overnattingstur i Indre Oslofjord eller om dere vil seile idrettslig og deltar i tirsdagsregatta, Færdern eller lignende.


Fadderskapet inkluderer gjennomføring av vårpuss, renhold av båten, enkelt vedlikehold og vinterklargjøring om høsten.

Ansvarlig skipper må ha båtførerbevis og gjennomføre skippersertifisering for å dokumentere tilstrekkelig seilkunnskap. Vi anbefaler å være med i ungdomsgruppe på torsdager i starten slik at dere lære mer om seilingen og kommer i kontakt med foreningens svært aktive ungdomsgjeng.

Det henvises til at Oslo Seilforening har første mann bruksrett i forbindelse med seilkurs eller sommerleir.


TA KONTAKT med idrettskoordinator Tilo Pfleger hvis tilbudet er spennende for deg. Så kan vi ta det derfra videre.

epost: idrett@osloseilforening.no - mobil 954 43 873


 

_______________________________________________________________________________