Oslo Seilforening i SEILSPORTLIGAEN

Oslo Seilforening deltar i 1. divisjon på Seilsportligaen. Arrangement omfatter 4 stevner hvor 4 forskjellige lag representerer Oslo Seilforening.

Å seile Seilsportligaen i J/70 båter er både artig og gøy men samtidig også rask konkurranseseiling på høyt nivå.
Interesserte lag kan søke plass i forkant av sesongen.  Sjekk OS Facebook gruppe "OS i Seilsportligaen" for ytterliggere informasjon.
Minst en av seilere i Oslo Seilforening sine lag skal være ungdomsseiler innen 21 år alder.


Offisiell nettside til Speilsportligaen finner du HER.

I seilsesong 2023 arrangeres 4 stevner i Speilsportligaen, 2 stevner i Ungdomsligaen og Grundig Woman's regatta.


Resultater Seilsportligaen 2016-2022


__________________________________________________________________________
Ta kontakt med idrettskoordinator Tilo Pfleger ved spørsmål.
Epost: idrett@osloseilforening.no - mobil 954 43 873