Voksenseilkurs i Express

Oslo Seilforening gjentar den årlige suksessen med å holde seilkurs for voksne i kjølbåter Express og J/70 !

I seilsesong 2023 tilbys tre forskjellige kurs som bygger på hverandre. Målsettingen er at du skal lære mer om seiling, helt likt om du er nybegynner eller har seilkunnskap fra før.  Vi har dyktige trenere og instruktører, som gir tilpasset trening og opplæring. Fokus legges på gode opplevelser som gir glede og trygghet, for den enkelte seileren og sammen som gruppe.

Nybegynnerkurs avholdes på mandager og tirsdager, videregående kurs 1 både på mandager og tirsdager. Videregående kurs er rettet mot tidligere deltagere i voksenseilkurs som vil videreutvikle og fordype sine seilferdigheter.

Kurstilbud til høstsesong publiseres i mai 2023. I Høst planlegges også et videregående kurs 2 (regattakurs) på tirsdager.


Ytterligere kursbeskrivelse finner du lengre nede på denne siden. 

For konkrete kursdager, -tider og priser følg linken til påmeldingssystem Rubic. 

Kursopplegg og påmelding HØST 2023GRUNNKURS

Dette kurset er et introduksjonskurs i seiling for deg som:

- Ønsker å starte med seiling eller for deg som har seilt litt, men vil lære mer

- Ønsker å bli så god og trygg på regler at du kan seile i enkle forhold på egenhånd etter endt kurs


Det kreves ingen forkunnskaper i kurset.


Kurset vil bli holdt i landets største kjølbåtklasse Express. Kurset holdes i foreningens båter og har begrenset antall plasser. Om man ønsker å melde seg på kurset alene eller som vennegjeng er man hjertelig velkommen til begge deler.  I hver båt vil det være en fast instruktør som har ansvar for coaching og utviklingen til teamet.


Kursdeltagere lærer grunnleggende seilteknikk og grunnleggende regler for seiling og ferdsel på sjøen. Etter en kort teoridel seiler grupper på 4 og 4 deltagere med hver sin instruktør. Det byttes på roller om bord slik at alle kursdeltagere har prøvd seg på ulike oppgaver. Målet er at alle kursdeltagere etter fullført kurs skal kunne ta båten sikkert ut og inn av havn, og håndtere båten på egen hånd. Du skal bli trygg på grunnleggende ferdigheter om bord, og skal ha erfaring fra alle posisjoner om bord i en Express: rormann, storseiltrim, forseiltrim, "luke" og fordekk. Hovedfokuset er å lære å seile i alle vindretninger og å kunne vurdere vindforholdene.


VIDEREGÅENDE KURS 1

Videregående voksenseilkurs 1 er et kurs for deg som ønsker å lære mer om seiling.

Seilingen foregår i båttypen "J/70" som er en rask og lettseilt kjølbåt eller i "Albin Express" som er landets største kjølbåtklasse. Kurset bygger på kunnskapene fra grunnkurs eller tilsvarende erfaring. Målet er at du skal kunne håndtere båten trygt under varierende vindforhold, og at du kan seile med gennaker, og at du  etter gjennomført kurs. Kursdeltagere utvider sin kunnskap om seilteknikk og regler for seiling og ferdsel på sjøen. Kurset vil også berøre regatta-relevante øvelser som startteknikk, merkerundinger, seiltrim etc.

 

Som forkunnskap kreves det noe seilerfaring og kjennskap til kjølbåtseiling. Du skal ha gjennomført dokumentert kurs/seilerfaring hos Oslo Seilforening eller i annet seilforening. Du bør ha grunnleggende kunnskap til sjømerker og kappseilingsregler, og helst båtførerprøven.


Om du ønsker å melde deg på kurset alene eller sammen med noen velger du selv. Kurset holdes i foreningens båter og har begrenset antall plasser. I hver båt vil det være en fast instruktør som seiler med 4 kursdeltagere og har ansvar for coaching og utviklingen til laget. Kurset avholdes på vår idylliske øy «Lille Herbern» på Bygdøy. 


VIDEREGÅENDE KURS 2 (regattakurs)

Videregående voksenseilkurs 2 er et kurs for deg som ønsker å videreutvikle sine seilferdigheter og starte med regattaseiling.

Seilingen foregår i båttypen "Albin Express" som er landets største kjølbåtklasse. Kurset bygger på kunnskapene videregående kurs1 eller tilsvarende erfaring. Du lærer å håndtere båten i regattasammenheng. Fokus legges på å seile båten så rask som mulig i kappseilas.

Målsetting er at kursdeltagere deltar i "tirsdagsregatta" og seiler med 20-30 Express samtidig på regattabanen.


Som forkunnskap kreves det god seilerfaring og kjennskap til kjølbåtseiling. Du skal ha gjennomført dokumentert videregående kurs/seilerfaring hos Oslo Seilforening eller i annet seilforening. Du bør ha grunnleggende kunnskap til kappseilingsregler, og helst båtførerprøven.


 

 

_____________________________________________________________________________________
Ta kontakt med idrettskoordinator Tilo Pfleger ved spørsmål.
Epost: idrett@osloseilforening.no - mobil 954 43 873