Protestskjema

Oppdatert juni 2015

All regattaseiling er underlagt seilingsbestemmelser som er definert for hver regatta/regattaserie. For å sikre kvalitet, sikkehet og forutsigbarhet utarbeides det alltid seilingsbestemmelser som igjen gjerne refereres seg til NSF sine Kappseilingsregler. Når reglene brytes er det egne rutiner for hvordan den som har brutt reglene kan fri seg fra straff og hvordan den som mener at noen har forbrutt seg mot skal agere.

Noen regattaer/regattaserier har egne regler for protestbehandling som er beskrevet i regattaens program. Dersom det ikke er beskrevet spesielle bestemmelser skal standard protestskjema benyttes. Skjemaet brukes også av enkelte forsikringsselskaper for å avklare skyld og andsvar.

Du kan laste ned standard protesbehandlingsskjema "Protestskjema Søknad om høring" fra nettsiden til Norges Seilforbund.