Mange spennende seilaktiviteter i 2022 - MELD DEG PÅ

Postet av Oslo Seilforening den 21. Feb 2022
Seilsesongen 2022 er i sikte og påmeldingssider med kurstilbud og aktiviteter er nå klare. Det er mye spennende som venter både barn, ungdommer og voksne i år. Les gjennom tilbudet og meld deg på ! 

Forhåpentligvis sees vi snart på sjøen igjen  :)


BARN og UNGDOM - aktiviteter på ukedager

(1) VANNSPORTKLUBBEN

Tilbud til alle seilinteresserte barn mellom 7 og 12 år. Vannsportklubben på mandager er rettet mest mot de som har seilerfaring fra før og er i alderen mellom 10 og 12 år. Onsdagsgruppen fokuserer mer på nybegynnere og de yngre barn, men uansett alder og ferdigheter kan du være med på en av dagene. Kurset inkluderer ekstra treningsdag med regattatrening på tirsdager og morsomme helgeaktivteter, blant annet mulighet til deltagelse i pinseleir.

(2) BRETTSEILGRUPPE

Brettseiling er kjempe spennende og det var gøy å følge gruppen i fjor! Brettseilgruppe på onsdager er foreningens tilbud til interesserte barn og ungdommer fra 8 år og oppover. 

(3) UNGDOMSGRUPPA

Ungdomsgruppa var svært populær i 2021 og er rettet mot ungdom i alderen 13 og 18 år. Foreningen har utvidet jolleparken med 3 nye RS FEVA. Her fokuserer vi på regattaseiling men prøver også forskjellig andre båter som 29er, RSQuest og Albin Express. Ekstra treningsdag på tirsdager med deltagelse i HH treningsregatta for joller og helgeaktivteter med overnatting (pinseleir, langdistanseseilas) tilbys.

(4) UNGDOMS EXPRESS (rekrutterings-Express)

Oslo Seilforeningens tre Albin Express kjølbåter kan brukes av ungdomslag med 4- 5 personer mellom 16 og 22 år. Båtene disponeres over en hel sesong. Dette er et fabelaktig tilbud for å utvikle sine seilferdigheter, både på regattabanen og/ eller på turseilas. Interesserte lag kan ta kontakt med foreningens idrettskoordinator.


I forkant av årets sesong inviteres alle barn- og ungdommer til to teorikurs om regattaseiling  09. og 23.mars. Foreningens regattasjef på tirsdagsseilasene, Bjørn Mørland Pedersen, er kursholder og gir en grunnleggende innføring i regattaseiling. Mer informasjon kommer.


BARN og UNGDOM - sommerkurs

(1) SOMMERLEIREN SEILGLEDE

Vår populær sommerleir avholdes 2022 i ukene 25, 26, 32 og 33 for barn mellom 7 og 12 år. Det blir lagt fokus på seilglede, sosialisering, hygge og masse moro og lek. Et god inntrykk får du i FILMEN fra fjorårets leir. Uke 26 er allerede fullbooket. 

(2) SEILCAMP FOR UNGDOM

Vi viderefører suksessen fra i fjor og tilbyr seilcamp 2022 både i ukene 25, 26 og 33 til ungdommer mellom 13 og 16 år. Ungdommene seiler i kjølbåt Albin Express og drar på overnattingstur en av dagene.


VOKSNE

(1) VOKSENSEILKURS

Oslo Seilforening gjentar den årlige suksessen med å holde voksenseilkurs i kjølbåt Albin Express. Dessverre er alle kursplasser allerede fulltegnet. Vi har utlyst en Instruktørstilling  og håper vi kan utvide vårt kurstilbud med ytterliggere kursplasser for både grunnleggende og viderekommende kurs. Mer informasjon kommer medio mars.

(2) BÅTPOOL - J/70, Express og RS Quest

Båtpoolen i OS er rettet mot både erfarne seilere som vil konkurrere på regattabanen og mindre erfarne seilere som ønsker å seile på fjorden i en av foreningens kjølbåter eller seiljoller. Ordningen sikter mot faste lag mellom 2 og 6 seilere (avhengig av båtstype) som vil trene enkelte dager eller en fast dag i uken i en halv eller hel sesong. Tilbudet skal friste spesielt ungdommer, unge voksne, studenter, de som deltok i voksenseilkurs tidligere og de som ikke vil eie seilbåt selv. Dette er en fabelaktig mulighet til å være aktiv i et seilmiljø!

(3) KAJAKK og SUP POOL

Foreningens 4 Kajakker og 6 SUP brett kan brukes gjennom hele sesongen for en overkommelig slant.

(4) TIRSDAGSSEILAS

Påmeldingssiden i Manage2Seil er åpnet opp. Sesongen åpnes med vårsamling 06.april og Bjørn Mørland Pedersen som foredragsholder. KickOff arrangeres 26.april og vårserien starter 3.mai.

(5) OS i SEILSPORTLIGAEN

OS seiler i 1.divisjon. Seilsportligaen omfatter 4 stevner og OS stiller med forskjellig lag i hvert av stevner. Mer informasjon publiseres i FB gruppen for interesserte lag.

(6) BJØRVIKASPRINTEN og KLUBBMESTERSKAP 

I 2022 arrangerer Oslo Seilforening Bjørvikasprinten 01.mai og Øyas Dag med Klubbmesterskap lørdag 21.mai. Påmeldingsside til regattaene åpnes 01. april.


AKTIVTETSKALENDER

Aktivitetskalender for seilsesongen 2022 finner du HER.


Spørsmål? 

Ta kontakt med idrettskoordinator Tilo Pfleger.
Epost: idrett@osloseilforening.no, mobil 954 43 873OS søker instruktør til voksenseilkurs

Postet av Oslo Seilforening den 18. Feb 2022

Oslo Seilforening søker instruktører 

til voksenseilkurs i Albin Express

Kurstilbud: grunnkurs og/eller viderekommende med regattadeltagelse 

Søknadsfrist er 09.mars 

 Oslo Seilforening opplever stor etterspørsel av voksenseilkurs i kjølbåt med Albin Express, både for grunnkurs og viderekommende kurs med regattadeltagelse. 

I tillegg ønsker OS å opprette et tilbud til foreningens ungdommer hvor de kan delta i tirsdagsseilas med en instruktør om bord.

Kursene avholdes i foreningens tre Albin Expresser. 

Grunnkurs avholdes på mandager, viderekommende kurs med deltagelse i tirsdagsseilas er planlagt på tirsdager. Siden kursene er sterkt etterspurt vurderer vi å utvide tilbudet til flere ukedager og / eller flere kurs på samme dag. 

Voksenseilkurs avholdes vanligvis over 6 kvelder på mandager kl. 18-21 med oppstart i mai og august. Lønn for kursholder er kr 1050,- per kurskveld (3,5 timer). 


På voksenseilkurs (grunnkurs) lærer kursdeltagere grunnleggende seilteknikk og regler for seiling og ferdsel på sjøen. Etter en kort teoridel, seiler 4 kursdeltager med en trener i samme båt. Det byttes på roller om bord slik at alle kursdeltager får prøvd seg på ulike oppgaver. Målet er at alle kursdeltager kan seile på egen hånd etter fullført kurs.


Viderekommende kurs fokuserer på regattaseiling, båtfart, raske og gode manøvrere og optimal båthåndtering. Deltagelse i tirsdagsseilaser med ca. 20-30 Express på startlinjen er sterkt ønsket: Foreningens langsiktige mål er å minske terskelen til regattaseiling slik at seilerne etter fullført kurs vil delta i regattaer på egen hånd

Viderekommende  kurs er et nytt tilbud som OS vil lansere i 2022, både for foreningens ungdommer og voksne medlemmer. 


 Kvalifikasjonskrav for instruktører:

- Alder:  16 år eller eldre

- Seilerfaring: god seilkunnskap i kjølbåt, helst regatta-erfaring i Albin Express. 

- båtførerbevis og gjerne trenerkurs/ -erfaring

- gode norskkunnskaper 

- Gode instruktør egenskaper, være positiv og ha god formidlingsevne

 
Vi oppfordrer interesserte til å søke selv om du har begrenset tid. Ta kontakt hvis du er ut etter mer informasjon om kursprofil eller har ytterliggere spørsmål. Vi finner gode løsninger sammen med deg.

  

Søknader sendes til idrettskoordinator Tilo Pfleger innen 09.mars.

Kontakt: idrett@osloseilforening.no - mobil 954 43 873

https://azure.content.bloc.net/froala/200000195/1377/2021/2/19/voksenseilkurs-1.jpg?autorotate=true
Velkommen til Oslo Seilforenings årsmøte 3.mars 2022 i Kulturhuset i Oslo!

Postet av Oslo Seilforening den 2. Feb 2022


Nok en annerledes sesong er avsluttet og vi håper og satser på en litt mer vanlig, sosial og spennende sesong 2022. 

Og denne tjuvstarter vi med å avholde årets årsmøte og etterfølgende medlemsmøte midt i byens hjerte, i KULTURHUSET ved Youngstorget. 

Rett etter møtene inviterer styret til uformell og hyggelig vårsamling på samme sted. Kort sagt - bli sittende litt på Kulturhuset og ta en hyggelig prat over en øl eller noe annet godt sammen med dine seilvenner, som du sikkert allerede gleder deg til å se igjen. Mingle litt, mimre om gode gamle dager eller lege planer for sommeren. Slik får vi en forsmak på enda en ny og spennende sesong ute på Lille Herbern.

Håper det frister, og vi sees! Vel møtt!


Innkalling til Oslo Seilforenings 136. ordinære årsmøte

Tid:                       Torsdag 3. mars kl. 19:00

Sted:                     Kulturhuset i Oslo, møterom «Boksen 2.etg»

Adresse:               Youngsgate 6, 0181 Oslo

DAGSORDEN:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede medlemmene
 2. Velge dirigent(er) 
 3. Velge protokollfører(e)
 4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
 5. Godkjenne forretningsorden
 6. Godkjenne innkallingen
 7. Godkjenne saklisten              
 8. Behandle idrettslagets årsberetning
 9. Behandle 
  1. idrettslagets regnskap
  2. styrets økonomiske beretning
  3. kontrollutvalgets beretning 
  4. beretning fra engasjert revisor
 10. Behandle saker som fremgår av godkjent sakliste (Innsendte saker må være styret i hende senest 17/2-2022)     
 11. Fastsette 
  1. medlemskontingent på minst kr 50
  2. eventuell treningsavgift, eller gi styret fullmakt til å fastsette treningsavgifter og andre avgifter.
 12. Vedta idrettslagets budsjett
 13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan
 14. Velge:
  1. Styre med leder, nestleder, fem styremedlemmer og tre varamedlemmer
  2. Kontrollutvalg med leder, ett medlem og ett varamedlem.
  3. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene
  4. Valgkomité med leder, og to medlemmer og ett varamedlem
  5. Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan
 15. Beslutte om det skal engasjeres revisor til å revidere idrettslagets regnskap. 
 16. Utmerkelser.


Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1. varamedlem, 2. varamedlem osv. 

For regler om stemmegivningen på årsmøtet, gjelder NIFs lov § 2-21


Det vil etter årsmøtet bli avholdt medlemsmøte som vanlig, og muligheter for en hyggelig samling med seilervenner videre på Kulturhuset.

Bris med styrets årsrapport og regnskap finner du her.

Styrets forslag til årsmøtet finner du her.

Det har ikke kommet inn noen andre forslag innen fristen.