NYTT i ÅR - Seilcamp for Ungdom i uke 25 og 26

Postet av Oslo Seilforening den 28. Feb 2021

Seilcamp for Ungdom - Ut på overnattingstur i kjølbåt

 

 

For første gang inviterer Oslo Seilforening til SEILCAMP for ungdom mellom 13 og 16 år i sommerferien.

Vi garanterer en flott uke på Lille Herbern og på Oslofjorden!

 

Seilcamp blir arrangert i uke 25 (21. -25.06.) og uke 26 (28.06.-02.07.) 

Det er seiling mandag-fredag kl. 09.00-16.00, overnattingstur fra torsdag til fredag og muligens overnatting på Lille Herbern fra tirsdag til onsdag.

Det er ikke krav til forkunnskaper og campen passer godt for de som er helt nybegynnere og de som har seilerfaring fra før av.

 

Du finner mer informasjon og påmelding her.


Ta gjerne kontakt med idrettskoordinator Tilo Pfleger ved spørsmål.

Epost: idrett@osloseilforening.no, mobil 954 43 873OS søker instruktører til voksenseilkurs

Postet av Oslo Seilforening den 19. Feb 2021

Oslo Seilforening søker instruktører 

til voksenseilkurs i Albin Express

Søknadsfrist er 10.mars 


 Oslo Seilforening opplever stor etterspørsel til voksenseilkurs i kjøbåt Albin Express og vil derfor utvide instruktørgruppa med flere dyktige kursholderes som ønsker å spre seilglede videre.

 

Voksenseilkurs er rettet mot nybegynnere hvor kursdeltagere lærer grunnleggende seilteknikk og grunnleggende regler for seiling og ferdsel på sjøen. Etter en kort teoridel seiler 4 kursdeltager med en trener i samme båt. Det byttes på roller om bord slik at alle kursdeltager får prøvd seg på ulike oppgaver. Målet er at alle kursdeltager kan seile på egen hånd og bli trygge nok til å kunne seile en regatta på egenhånd etter fullført kurs.

Voksenseilkurs avholdes vanligvis over 6 kvelder på mandager kl. 18-21 med oppstart i mai og august. For å kunne ivareta korona smittevernskrav vil kursformatet sannsynligvis måtte tilpasses også i 2021, og foregår i mindre grupper. 

Siden kursene er sterkt etterspurt vurderes det å utvide tilbudet til flere ukedager og/ eller flere kurs på samme dag. Lønn for kursholder er kr 900,- per tre-timers kurskveld.

 

Kvalifikasjonskrav:

- Alder:  16 år eller eldre

- Seilerfaring: god seilkunnskap i kjølbåt, helst regatta-erfaring i Albin Express. 

- båtførerbevis

- gode norskkunnskaper 

- Gode instruktør egenskaper, være positiv og ha god formidlingsevne

 


Vi oppfordrer interesserte til å søke selv om du har begrenset tid. Vi finner gode løsninger sammen med deg.

Søknadene blir vurdert fortløpende. 

  

 Søknader sendes til idrettskoordinator Tilo Pfleger innen 10.mars.

Kontakt: epost idrett@osloseilforening.no - mobil 954 43 873

https://azure.content.bloc.net/froala/200000195/1377/2021/2/19/voksenseilkurs-1.jpg?autorotate=true

 Vil du bidra som arrangør eller dommer i foreningen?

Postet av Oslo Seilforening den 16. Feb 2021

Oslo Seilforening har en velfungerende og aktiv arrangør- og dommergruppa som er på jakt etter nye og engasjerte medlemmer.

Så hvis du vil være arrangør eller dommer i Oslo Seilforening - her er sjansen. 


Benytt gjerne tilbud fra Norges Seilforbund til dommer- og arrangørutdanning og videreutdanning - et stort kompetanseløft.

Ytterliggere kursinformasjon, datoer og mulighet til påmelding finner du HER


Ta gjerne kontakt med idrettskoordinator Tilo Pfleger slik at vi kan ha en prat sammen om mulig utdannelse og medvirkningsmulighetene i Oslo Seilforening. Det finnes mangfoldige muligheter. :)

epost idrett@osloseilforening.no eller mobil 954 43 873.

kursbildet NSF

 
Gratulerer med dagen !

Postet av Oslo Seilforening den 12. Feb 2021

I dag er Oslo Seilforening 135 år!

Foreningen ble stiftet den 12. februar 1886, og er en av Norges eldste seilforeninger. Øya Lille Herbern kjøpte foreningen i 1926 og har siden da vært foreningens tilholdssted med båthavn, aktiviteter og restaurantdrift

Foreningen har også siden 1914 utgitt medlemsbladet Bris, som i starten også var et seilmagasin for mange andre foreninger, og vi har skannet og lagt ut alle disse bladene som vi har på foreningens hjemmeside. Vi anbefaler å bla litt i disse gamle blader som godt skildrer en litt annen tid enn den vi lever i nå.

Gratulerer med dagen !

Årets tildeling av havneplasser med vaktliste er nå klar

Postet av Oslo Seilforening den 4. Feb 2021


Foto: Erik Lindbom

Da er vi klare med årets tildeling av båtplasser for kommende sesong. Det er mange som har byttet seg opp litt i båtstørrelser og ikke veldig mange som har trukket seg ut av havnen, så årets tildeling ble litt av et puslespill.

Årets vaktprotokoll er oppdatert og lagt ut på våre hjemmesider under "Anlegg" og viser hvilke plasser og vakter de forskjellige skal ha. De som ønsker å bytte vakter må gjøre dette innbyrdes med andre i havnen og sende informasjon om dette til post@osloseilforening.no. Vi ber alle om å gå inn og notere seg når de skal gå vakt med en gang, så vi slipper å fakturere vaktgebyr som i år er foreslått øket til kr. 2500,-

Sommerhavnen åpner samtidig som vi setter ut båter fra vinteropplaget på land lørdag 17. april, og de som har båter i boblehavn på øya må da flytte sin båt til sommerplassen senest helgen før.

Dersom noen ikke ønsker å benytte seg av tildelt plass vil vi be om at dere informerer om dette så snart dere vet det, så vi kan tilby plassen videre til en på vår venteliste.

Vi ønsker alle en fortsatt fin vinter og vårpuss når den tid kommer.

Innkalling til Oslo Seilforenings årsmøte 4. mars 2021 OBS: Digitalt på Teams!

Postet av Oslo Seilforening den 3. Feb 2021

Innkalling til Oslo Seilforenings 135. ordinære årsmøte digitalt på Teams

Tid:                       torsdag 4. mars 2021 kl. 19:00

Sted:                     Digitalt på Teams grunnet koronasituasjonen (ikke KNS Seilsportsenter på Ulabrand)

Adresse:               Teams

Påmelding:          Senest onsdag 3.mars 2021 kl. 12:00 via vårt påmeldingssystem i Rubic her

Styrets årsberetning, regnskap, budsjett og revisjonsrapport laster du ned i Bris 2021 - 1 her

Det er ingen innsendte saker, men styret har en sak til årsmøtet du kan finne her.

Protokoll fra gjennomført årsmøte finner du her.

DAGSORDEN:

1.         Godkjenne de stemmeberettigede.

2.         Velge dirigent(er).

3.         Velge protokollfører(e).

4.         Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.

5.         Godkjenne innkallingen.

6.         Godkjenne saklisten.

7.         Godkjenne forretningsorden.

8.         Behandle idrettslagets årsberetning.

9.         Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning [og revisors beretning].

10.       Behandle forslag og saker. (Innsendte saker må være styret i hende senest 18/2-2021)      

11.       Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter.

12.       Vedta idrettslagets budsjett.

13.       Behandle idrettslagets organisasjonsplan.

14.       Foreta følgende valg:

a) Styre med leder, nestleder, fem styremedlemmer og tre varamedlemmer.

b) Kontrollutvalg med to medlemmer og ett varamedlem.

c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.

d) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.

e) Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan.

Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1. varamedlem, 2. varamedlem osv.

15.       Engasjere revisor til å revidere idrettslagets regnskap.

16.       Utmerkelser

Det vil etter årsmøtet bli avholdt medlemsmøte som vanlig.

På grunn av koronasituasjonen vil det kreves at man melder seg på møtet i forkant.

Bris med styrets årsrapport og regnskap laster du ned her.


1 Kommentar

Ny seilsesong i sikte - påmelding til alle aktiviteter er nå åpnet.

Postet av Oslo Seilforening den 2. Feb 2021


Selv om vinteren fortsatt har godt tak i øya blir dagene nå merkbart lysere, og våren med en ny seilsesong kommer sakte men sikkert nærmere.

Vi har brukt den mørke tiden til å tenke gjennom våre sportslige aktiviteter, oppdatert foreningens nettside og åpnet påmeldinger til sesongens aktiviteter. Så benytt nå sjansen og MELD DEG PÅ en eller flere av våre aktiviteter! 

Barn og ungdom

Nytt i år er at vannsportklubben (7-12 år) og ungdomsgruppa (13-18 år) deles opp i mindre grupper etter ferdighetsnivå. Gruppene trener på forskjellige ukedager. Brettseilergruppa som startet opp i fjor høst fortsetter, og vil ha sin første gjennomgående sesong i 2021. I tillegg starter vi også med en ekstra treningsdag på tirsdager for alle interesserte seilere i jollegruppene.

Sommerleirene våre fortsetter i kjent og populært format og her har vi allerede god pågang med påmeldinger. 

Voksenseilkurs

Voksenseilkurs i Express avholdes på mandager og kurset er allerede fulltegnet. Nytt av året er mulighet for å bli med i båtpool for J70, Express og RS Quest. Vi fortsetter med rekruterings-express for ungdomslag, og tilbyr bruk av kajakk og SUP brett ved å bli med i vår Kajakk- og SUP pool.

Regatta

Tirsdagsseilasene starter i slutten av april i år og vi håper vi kan seile uten restriksjoner i år, men vil måtte forholde oss til gjeldende smittevernregler. 

En av årets høydepunkter blir NM for IF klassen - helgen 21./22.august. 

Bjørvikasprinten seiles 01.mai og klubbmesterskap 05.juni.

SJØSETTING og DUGNAD

Gjerne hold av datoen for sjøsetting 17./18..april og dugnadshelgen 24./24.april. allerede.

Terminliste for Oslo Seilforening 2021 finner du HER.


 Vannsportklubben 

Informasjon og Påmelding

Tilbud til alle seilinteresserte barn mellom 7 og 12 år.

Nivå 1 - Nybegynner ( 12 kursdeltagere - mandager - oppstart i august )
Nivå 2 - Seilglede (15 kursdeltagere - onsdager)
Nivå 3 - Viderekommende (12 kursdeltagere - mandager )

 

Ungdomsgruppa

Informasjon og Påmelding

Tilbud til alle seilinteresserte ungdommer mellom 13 og 18 år.

Nivå 1 - Nybegynner (5 kursdeltager – torsdager - oppstart i april)
Nivå 2 - Viderekommende (14 kursdeltagere - torsdager)

 

Brettseilergruppa

Informasjon og Påmelding

Tilbud til alle seilinteresserte barn og ungdommer fra 8 år.

Nivå Nybegynner og seilglede  (8kursdeltager – onsdager)

 

Sommerleiren SEILGLEDE - SEILING TIL ALLE i uke 25, 26, 31 og 32

Informasjon og Påmelding


Gjerne ta kontakt med idrettskoordinator Tilo Pfleger ved spørsmål eller hvis i du lurer på noe..

Mobil 95 44 38 73, epost idrett@osloseilforening.no