Informasjon om foreningens kommende aktiviteter og korona situasjonen

Postet av Oslo Seilforening den 24. Mar 2020

Informasjon om båtpuss, utsett, fortøyninger i havnen, dugnad og planlagte aktiviteter

Da nærmer tiden seg for årets båtpuss og utsett fra vinteropplag, og noen er allerede i gang med båtpussen. Det har vært en særdeles mild vinter, og er heller ikke meldt om frost fremover, så vi velger derfor å sette på vannet på utekran og brygger og sannsynligvis åpne våre nyoppussede toaletter denne uken.

Foreningens styre har gått igjennom situasjonen rundt korona pandemien og foreningens aktiviteter, og kommet frem til følgende vurderinger og retningslinjer i forhold til dette pr. i dag 24/3-2020

 

Korona pandemien

På grunn av den pågående korona pandemien er det veldig viktig at alle retter seg etter myndighetenes råd for å unngå å bli smittet eller smitte andre.

Disse er blandt annet:

Råd og tiltak for befolkningen generelt pr. 24/3-2020

 • God hånd- og hostehygiene, prøv/ å unngå å ta deg i ansiktet.
 • Personer som bor sammen, kan omgås normalt.
 • Unngå håndhilsning, samt kyssing og klemming utenfor hjemmet.
 • Hold avstand til andre, både på jobb, ute og andre steder du oppholder deg.
 • Begrens antall personer du har nær kontakt med, og får besøk av, til noen få av gangen.
 • Friske barn kan være sammen både ute og inne, men i små grupper.
 • Utsette større sammenkomster som ikke er nødvendige.
 • Hvis du får feber eller luftveissymptomer bør du isolere deg hjemme til ett døgn etter at du er frisk.

 

Dette betyr at vi også på Lille Herbern har laget følgende spesifiserte retningslinjer i tillegg til myndighetenes:

 • Maks 2-3 personer i linejolla av gangen avhengig om det er familie eller ikke.
 • Hold 1 meters avstand om man står i kø eller passerer noen på brygga eller på land
 • Vask hendene godt og ofte og spesielt dersom man har tatt på flater/utstyr som også andre har berørt.
 • Marinabygget vil holdes stengt inntil videre.

 

Båtpuss

Det er denne uken frem til 25.mars tilbud og rabatter hos flere båtutstyrsbutikker, så det kan være lurt å få kjøpt inn bunnstoff og nødvendig utstyr nå. Man vet jo heller ikke hvor lenge disse butikkene holder åpent eller får inn nok nye varer, så det kan være lurt å kjøpe inn og begynne nå.

Når det gjelder selve båtpussen så ber vi dere følge våre HMS regler som dere finner på foreningens hjemmesider og samle sammen gammelt bunnstoff og pussestøv etc. Ettersom foreningen nå må betale for å levere inn farlig avfall som restmaling, olje etc, vil vi derfor anmode dere om å ta med dette og innlevere på deres vanlige mottak på Brobekk eller andre steder. Dersom dere velger å sette igjen rester i vår miljøstasjon i kajakkhuset så ber vi dere om å Vippse kr. 100,- til foreningens Vipps # 103919 for håndtering og innlevering av dette.

 

Utsett fra vinteropplag 18 og 19 april

Vi planlegger fortsatt med å gjøre utsett fra båter i vinteropplag helgen etter påske den 18 – 19 april.

Dette er selvsagt avhengig av myndighetenes råd når vi kommer dit, så vi vil da ta en nærmere avgjørelse på dette.

Dette vil da som vanlig bli gjort slik at ca halvparten av båtene (ca 35-40 stk) blir satt ut på lørdagen med start kl. 10.00, og de resterende som ligger fra svingen inn på den innerste grusplassen blir satt ut på søndagen.

Dersom noen er syke eller i karantene når utsettet nærmer seg så vil vi be dere ta kontakt slik at vi kan få avtalt hvordan vi kan få gjort dette. Dersom båten er klargjort for utsett kan vi for eksempel assistere med å sette den ut uten at den syke/karantene er tilstede. Ta da nærmere kontakt for avtale om dette.

 

Nye utriggere i havnen og behov for nye fortøyningstau

Vi har nå fått byttet ut 120 av utriggerne i havnen, og alt som ikke var fjernet av båteiere av gamle fortøyningstau og fendring ble da også fjernet/borte.

Vi vil derfor anbefale alle om å anskaffe seg nye fortøyningstau nå når det er salg i de forskjellige båtutstyrsbutikkene, og da sørge for at disse er med gummiavlastere.

Vi vil anbefale ferdige fortøyningstau med sjokkdemping fra Robline, som dere som medlem i Oslo Seilforening vil få 10 % rabatt på hos Best Marin på Filipstad eller på Båtsupern på Sjølyst. Her har også Biltema et tilsvarende produkt.

 

Dugnad på Lille Herbern helgen 25 og 26 april 

Det er også i år et stort behov for dugnad på øya etter vinterens herjinger, og mange oppgaver som skal løses. På grunn av Korona situasjonen er det fortsatt veldig uklart om vi kan avholde en eller annen form for dugnad denne helgen eller om vi må søke nye løsninger.

Vi vil derfor uansett gjøre det slik at vi lager en liste med dugnadsoppgaver og setter opp på terrassen utenfor kontoret. Vi setter også ut plastsekker som man kan komme og forsyne seg med for så å ta en tur og fylle disse med søppel. Fulle sekker kan så henstilles på anvist sted (under presenning så ikke fuglene river alt utover). Vi vil også sette frem noen raker dersom noen har anledning til å rake litt på strendene.

Administrasjonen vil være på øya på dagtid fremover, og om du har anledning til å hjelpe til så ta kontakt, så avtaler vi eventuelle oppgaver.

 

Nytt medlemssystem og faktureringer fra dette.

Foreningen har skiftet medlemssystem og vil forsøke å sende ut fakturaer fra vårt nye system hos Rubic i løpet av uken.

Vi har blitt fortalt at eksisterende e-faktura og avtalegiro avtaler skal bli videreført.

Alle fakturaer vil bli tilsendt dere pr. mail eller e-faktura / avtalegiro.

 

Foreningens planlagte aktiviteter

Foreningen har mange planlagte aktiviteter som regattaer, seilkurs for barn og voksne, sommerleirer med mere, som vi nå ikke helt vet om eller hvordan vi vil få gjennomført. Vi har derfor valgt å planlegge dette som normalt og så eventuelt avlyse dersom myndighetenes råd til oss tilsier dette.

Mer informasjon om dette vil bli lagt ut på foreningens sider samt sendt som nyhetsbrev og på sosiale medier når dette nærmer seg.

 

Ettersom vi er en frivillig organisasjon og avhengige av våre medlemmer og inntekter fra kontingenter og aktiviteter håper vi at dere alle er med og støtter opp om foreningen i tiden fremover, så vi kan fortsette vår satsing på å bringe seiling og båtliv til alle.

 

Vi ønsker dere alle en god helse og fin vår fremover.

Med vennlig hilsen

Oslo Seilforening


0 Kommentar

Innkalling til Oslo Seilforenings årsmøte 11. mars 2020

Postet av Oslo Seilforening den 14. Feb 2020

Innkalling til det 134. ordinære årsmøte

Tid:                      onsdag 11. mars kl. 19:00

Sted:                    KNS, sal A, 

Adresse:              Huk aveny 1, 0287 Oslo


Styrets årsberetning, regnskap med budsjett, revisors- og kontrollkomiteens beretning finner du her.

Innsendte forslag finner du her.


DAGSORDEN:

1.         Godkjenne de stemmeberettigede.

2.         Velge dirigent(er).

3.         Velge protokollfører(e).

4.         Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.

5.         Godkjenne innkallingen.

6.         Godkjenne saklisten.

7.         Godkjenne forretningsorden.

8.         Behandle idrettslagets årsberetning.

9.         Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning [og revisors beretning].

10.       Behandle forslag og saker. (Innsendte saker må være styret i hende senest 26/2-2020)      

11.       Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter.

12.       Vedta idrettslagets budsjett.

13.       Behandle idrettslagets organisasjonsplan.

14.       Foreta følgende valg:

a) Styre med leder, nestleder, fem styremedlemmer og tre varamedlemmer.

b) Kontrollutvalg med to medlemmer og ett varamedlem.

c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.

d) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.

e) Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan.

Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1. varamedlem, 2. varamedlem osv.

 15.       Engasjere revisor til å revidere idrettslagets regnskap.

 16.         Utmerkelser

Det vil bli avholdt medlemsmøte som før, etter årsmøtet.


0 Kommentar

Oslo Seilforening har ansatt ny idretts- og driftskoordinator.

Postet av Oslo Seilforening den 4. Feb 2020

Oslo Seilforening har nå ansatt Tilo Pfleger (til høyre) som ny idretts- og driftskoordinator. Han overtar etter Fredrik Gude (til venstre) som etter 5 år hos oss har valg å gå videre til nye utfordringer innen eiendomsdrift og forvaltning. Vi takker Fredrik for den flotte innsatsen han har gjort for oss.

Tilo har vært medlem i foreningen siden 2013 og har en Knarr i havnen. Han kjenner godt til foreningen, øya og aktivitetene våre, og har også to barn som har vært med på blant annet vannsportklubben og foreningens regattaer.

Vi ønsker Tilo hjertelig velkommen inn i administrasjonen og gleder oss til et godt samarbeid fremover. 


0 Kommentar

Høringsuttalelse fra OS vedrørende Oslo Idrettskrets endring av retningslinjer for kommunal støtte

Postet av Oslo Seilforening den 21. Jan 2020

Oslo Idrettskrets er i gang med å endre retningslinjhene for tildeling av støtte til aktivitetsmidler fra Oslo Kommune. Dette gjelder den såkalte "hodestøtten" og også lokale aktivitetsmidler.

I forbindelse med dette har de sendt dette ut til høring blandt idrettsforeninger i Oslo.

Noen av innspillene i høringsutkastet vil kunne gjøre slik at seilforeninger og andre idretter som ikke er helårsidretter står i fare for å miste mye eller all støtte.

På bakgrunn av dette har styret i Oslo Seilforening sendt inn en høringsuttalelse hvor vi nevner på problemene rundt dette sett fra vår side.

Vi håper absolutt at vi kan få forståelse for våre syn og at også vår idrett er med i fordelingen også fremover.

Høringsutkastet fra OIK finner dere her

Høringsuttalelsen fra Oslo Seilforening finner dere her.


0 Kommentar

Bli med på Vinterserien - medlemskvelder sammen med KNS

Postet av Oslo Seilforening den 20. Jan 2020

Også i år arrangeres det vinterserie/medlemskvelder sammen med KNS, og nå er det til og med Gratis! (Med mulighet for å kjøpe vafler og kaffe også) 

Første kveld er allerede onsdag 22. januar.

Påmelding til serien via Facebook arrangementet her, men det er også mulig å bare dukke opp.

Håper å se mange av dere der0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline